Călin M. Costin

Călin M. Costin

Este conferențiar universitar și doctor în drept.

Educație și formare: licențiat în drept la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, doctor în drept cu teza Distribuția comercială în rețea la aceeași universitate, cu distincția „summa cum laude” (2004). Această teză de doctorat este prima lucrare monografică în doctrina juridică din România care abordează problematica rețelei de distribuție comercială și construiește, în premieră absolută pentru doctrina juridică românească, o teorie generală a distribuției comerciale integrate (adică a distribuției în rețea).

Experiență profesională: conferențiar universitar titular la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în perioada 2003-2012, iar din 2013 până în prezent la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București, la disciplinele: „Dreptul comerțului internațional” și „Dreptul european al concurenței” (studii de licență), precum și „Contractele de distribuție comercială” (studii de master); stagii de documentare și schimb de experiență la Universitatea Paris II Panthéon-Assas; membru fondator al „Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private” (SOROCAPP); membru al colectivului editorial al Revistei Curentul Juridic (Revistă BDI).

Activitate de cercetare științifică
Autor sau coautor a 6 monografii și dicționare, publicate în trei ediții revizuite, actualizate și completate, și al unui număr de circa 80 de studii și articole publicate în revistele de specialitate din țară și din străinătate, precum și în culegeri de studii ale unor conferințe științifice naționale și internaționale. Dintre acestea menționăm: „Distribuția comercială în rețea” (2004); „Dreptul european al concurenței” (2008); „Dreptul comerțului internațional”, ed. 1 (1999) și ed. a 2-a (2007); „Dicționar de drept civil”, ed. 1 (vol. 1, 1998, vol. 2, 1999, vol. 3, 2004); „Dicționar de drept civil”, ed. a 2-a (2007) și ed. a 3-a (2019); „Dicționar de procedură civilă”, ed. 1 (1983), ed. a 2-a (2007) și ed. a 3-a (2020); „Dicționar de dreptul afacerilor”, ed. 1 (1987), ed. a 2-a (2011).

Postări - Călin M. Costin