Costaș Cosmin Flavius

Costaș Cosmin Flavius

Este partener şi co-fondator al societăţii civile de avocaţi Costaş, Negru & Asociaţii, conferenţiar universitar doctor Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept – discipline: Dreptul finanţelor publice, Contencios fiscal, Introduction to European Tax Law (nivel licenţă) şi Probleme ale fiscalităţii naţionale şi europene, European & Comparative Tax Law (nivel master).

Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2003), a urmat programul de master „Instituţii şi reglementări comunitare” (2004) la aceeaşi instituţie şi a absolvit Faculté Internationale de Droit Comparé, Strasbourg (Franţa), promoţia Louis-Edmond Pettiti (2005), obţinând o Diplome supérieure en droit comparé. Este avocat pledant din anul 2005, la toate instanţele din România şi la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (afacerile Scandic Distilleries, Fatorie, Capoda Import-Export SRL, Salomie şi Oltean, Bara şi alţii, Ispas, Cridar Cons).