Teodor-Ioan Coman

Teodor-Ioan Coman

Este notar public în cadrul Biroului Individual Notarial Coman Teodor Ioan și doctor în drept.

Experiența profesională:

- 01.07.2016-prezent: notar public, Biroul Individual Notarial Coman Teodor Ioan;
- 01.01.2014-01.07.2016: notar stagiar, Institutul Notarial Român.

Educație și formare profesională:

- 01.10.2017-01.03.2021: doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara;
- 01.10.2012-01.07.2013: master în drept, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
- 01.10.2007-01.07.2011: licențiat în drept, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
- 01.09.2003-01.06.2007: absolvent de liceu și al examenului de bacalaureat Colegiul Național Lucian Blaga, Sebeș, România.

Publicații:

- „Articolul 1091 alineatul al patrulea din Codul Civil - mostră a interferenței dreptului succesiunilor cu dreptul contractelor - sau - probleme cotidiene în practica notarială izvorâte din aspecte teoretice”, în Buletinul Notarilor nr. 6/2015;
- „Patriot Act”, în Volumul Conferinței internaționale a doctoranzilor, ed. a X-a, Timișoara, 2018;
- „Tratamentul combatanților, al deținuților și al prizonierilor Războiului împotriva terorismului”, în Volumul Conferinței internaționale a doctoranzilor, ed. a XI-a, Timișoara, 2019;
- „Reconstrucția constituțională a Afganistanului”, în Analele Universității de Vest din Timișoara, seria Drept, nr. 2/2019;
- „Cauza Kadi”, în Volumul Conferinței internaționale a doctoranzilor, ed. a XII-a, Timișoara, 2020.