Ligia Cătuna

Ligia Cătuna

Ligia Cătuna: „Pentru prieteni sunt Ligia. Ligia si atât. Restul chiar nu are importantă in relația de suflet”.

Este doctor în drept, avocat din anul 1987, membru fondator al Societăţii Civile de Avocaţi „Ligia Cătuna şi Asociaţii” și profesor universitar.

Experienţă profesională:

– consilier al Consiliului Baroului Timiş – 1995-1999;
– funcţia de Vicepreşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara în perioada 2001 – 2003;
– funcţia de Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara în perioada 1 aprilie 2003 – 1 decembrie 2003;
– avocat coordonator al SCPA Ligia Dănilă şi Asociaţii – Timişoara;
– membru în comisia Ministerului Învățământului pentru soluționarea contestațiilor privind promovarea cadrelor didactice și recunoașterea titlurilor științifice din străinătate.

1987 - prezent – avocat, senior partner Ligia Cătuna Law Office - Timișoara;
1992-1994 – asistent universitar;
1994-2000 – lector universitar;
2000-2002 – conferenţiar suplinitor; 2002-2005 – conferenţiar universitar;
2005-2006 – profesor suplinitor;
2006 - prezent – profesor universitar;
2000 – arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Timişoara;
2001 – arbitru în cadrul European Network Dispute Resolution;
2010-2011 – Consilier în Consiliul Naţional UNBR;
2011-2012 – Consilier în Baroul Timiş;
2011 - prezent – Consilier UNBR;
2011 - prezent – membru în Senatul UVT.

Publicații:

1. DESENELE ŞI MODELELE INDUSTRIALE ÎN LUMINA LEGISLAŢIEI ACTUALE - Analele Universităţii din Timişoara Seria jurisprudentia NR. 1-2/1992;
2. CONTRACTUL COMERCIAL DE FACTORING - Analele Universităţii din Timişoara seria jurisprudentia NR. 1-2/1993; autori Prof.dr. Radu I Motica şi asist.univ. Ligia Dănilă;
3. ASPECTE PRIVIND OPERAŢIUNILE ÎN ADMINISTRAŢIA DE STAT - Analele Universităţii din Timişoara seria jurisprudentia NR. 1-2/1993;
4. CONTRACTUL DE ÎNTREŢINERE. SANCŢIUNEA NERESPECTĂRII CONTRACTULUI - Analele Universităţii din Timişoara seria jurisprudentia nr. 1-2/1993; în coautorat cu C-tin Dragoş Popa;
5. PREZENTARE GENERALĂ A LEGISLAŢIEI ACTUALE ROMÂNE PRIVIND DREPTUL DE AUTOR -Analele Universităţii din Timişoara seria Jurisprudentia NR. 1-2/1993;
6. RECUNOAŞTEREA HOTĂRÂRILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA – Analele Universităţii din Timişoara seria Jurisprudentia NR. 1-2/1993;
7. INTERNATIONAL EXECUTION AGAINST JUDGEMENT DEBTORS- ROMANIA publicat în INTERNATIONAL EXECUTION AGAINST JUDGEMENT DEBTORS, VOL. I LONDON SWEET & MAXWELL, 1993 General Editor Dennis Campbell,B.A.J.D.,LL.M;
8. TRANSFORMAREA PERSOANEI JURIDICE DE DREPT PRIVAT - STUDII DE DREPT. TRANSFORMĂRILE DREPTULUI ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE, VOL. AL II-LEA, TIMIŞOARA, 1995; (lucrare susţinută cu ocazia simpozionului naţional Transformările dreptului în perioada de tranziţie, organizat de Universitatea de Vest din Timişoara în 28-29 aprilie 1995 şi publicată în volumul simpozionului);
9. SOCIETĂŢILE COMERCIALE DE ASIGURĂRI ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE - lucrare susţinută cu ocazia simpozionului naţional Transformările dreptului în perioada de tranziţie, organizat de Universitatea de Vest din Timişoara în 28-29 aprilie 1995 şi publicată în volumul simpozionului);
10. PRINCIPIILE PROFESIEI DE AVOCAT – Analele Universităţii din Timişoara seria Jurisprudentia 1996;
11. APORTURILE MEMBRILOR FONDATORI LA CONSTITUIREA UNEI SOCIETĂŢI CIVILE PROFESIONALE DE AVOCAŢI - Analele Universităţii din Timişoara seria Jurisprudentia 1996;
12. ESTABLISHEMENT OF ENTERPRISES – publicată de MATTHEW BENDER STEPHAN BREIDENBACH and CHRISTIAN CAMPBELL general editors în BUSINESS TRANSACTIONS IN EASTERN EUROPE VOLUME 2, DECEMBER 1996 With the Cooperation of European Bank for Reconstruction and Development;
13. CURRENCY REGULATION, PROFIT TRANSFER, INVESTMENT PROTECTION - MATTHEW BENDER STEPHAN BREIDENBACH and CHRISTIAN CAMPBELL General editors. BUSINESS TRANSACTIONS IN EASTERN EUROPE VOLUME 2, DECEMBER 1996 With the Cooperation of European Bank for Reconstruction and Development;
14. ACQUISITION OF REAL PROPERTY MATTHEW BENDER STEPHAN BREIDENBACH and CHRISTIAN CAMPBELL general editors. BUSINESS TRANSACTIONS IN EASTERN EUROPE VOLUME 2, DECEMBER 1996 With the Cooperation of European Bank for Reconstruction and Development;
15. COMPETITION LAW -- MATTHEW BENDER STEPHAN BREIDENBACH and CHRISTIAN CAMPBELL General editors.BUSINESS TRANSACTIONS IN EASTERN EUROPE VOLUME 2, DECEMBER 1996 With the Cooperation of European Bank for Reconstruction and Development;
16. PROTECTION OF INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS - MATTHEW BENDER STEPHAN BREIDENBACH and CHRISTIAN CAMPBELL general editors. BUSINESS TRANSACTIONS IN EASTERN EUROPE VOLUME 2, DECEMBER 1996 With the Cooperation of European Bank for Reconstruction and Development;
17. BANKING LAW -- MATTHEW BENDER STEPHAN BREIDENBACH and CHRISTIAN CAMPBELL general editors. BUSINESS TRANSACTIONS IN EASTERN EUROPE VOLUME 2, DECEMBER 1996 With the Cooperation of European Bank for Reconstruction and Development;
18. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AVOCATULUI - Analele Universităţii din Timişoara seria Jurisprudentia,1997;
19. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTRACTUL DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ SUB LUMINA NOII REGLEMENTĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT – Analele Universităţii din Timişoara seria Jurisprudentia, 1997;
20. DREPT DE AUTOR –CURS – EDITURA MIRTON TIMIŞOARA, 1997;
21. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A COMERCIANTULUI ÎN LUMINA PRINCIPIILOR MODERNE DE TRANZACŢIE, în coautorat cu arbitru comercial Paul Sterescu, lucrare publicată ca urmare a Sesiunii ştiinţifice Naţionale a Facultăţilor de Drept, Timişoara, 23-24 mai 1997;
22. CLASIFICAREA DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR NĂSCUTE DIN CONTRACTUL DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ – Analele Universităţii din Timişoara, Seria jurisprudentia, 1998;
23. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI ÎN RAPORT DE AVOCATUL SĂU SUB INCIDENŢA NOILOR REGLEMENTĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT;
24. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT – MONOGRAFIE – Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999;
25. INCIDENTA LEGII SPĂLĂRII BANILOR ASUPRA SECRETULUI PROFESIONAL AL AVOCATULUI SI NOTARULUI- Analele Universităţii din Timişoara, 1999;
26. CONSIDERAŢII ASUPRA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL, Analele Universităţii din Timişoara, 2000;
27. MIJLOACE DE PROBĂ UZITATE ÎN PROCESUL CIVIL, Analele Universităţii din Timişoara, 2000;
28. PROCEDURA CIVILA – Editura Alma Mater, 2001, ediţia I – în coautorat cu Claudia Roşu;
29. PROCEDURA CIVILA – Editura Alma Mater, 2001, ediţia II – în coautorat cu Claudia Roşu;
30. DREPT PROCESUAL CIVIL, VOL. I PARTEA GENERALĂ,- Ed. Universitas Timisiensis, 2001 – în coautorat cu Claudia Roşu;
31. DREPT PROCESUAL CIVIL, VOL. II PARTE SPECIALĂ - Editura Universitas Timisiensis şi Mirton, 2002 în coautorat cu Claudia Roşu;
32. INSTITUTIA ARBITRAJULUI PRIVAT, Editura Timpolis Timişoara, 2003 - MONOGRAFIE;
33. CONSIDERATII DESPRE INSTITUTIA ARBITRAJULUI PRIVAT Revista BANAT BUSINESS editată de CCIAT, octombrie 2003;
34. DREPT PROCESUAL CIVIL, Editura All Beck, Bucureşti, 2004 – în coautorat cu Claudia Roşu;
35. AUTORII, CREATORI DE OPERE AUDIO VIZUALE; Ligia Dănilă şi Claudia Roşu, Analele Universităţii de Vest Timişoara, seria Drept, vol. II din 2004, pp. 151-156;
36. COMPETENŢA MATERIALA A TRIBUNALULUI– autori Ligia Dănilă şi Claudia Roşu, Analele Universităţii Timişoara, seria Drept, vol. I din 2005, pp. 80-86;
37. ORGANISMELE DE GESTIUNE COLECTIVA A DREPTURILOR DE AUTOR ŞI A DREPTURILOR CONEXE, - Analele Universităţii Timişoara, seria Drept, vol. II din 2005, pp. 121-125;
38. DREPTUL DE AUTOR, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
39. MANAGEMENTUL PROFESIEI DE AVOCAT, revista AVOCATUL, Editura Fundaţia Constantin Naumescu, anul IX nr. 1, 2005, p. 21;
40. CONSIDERAŢII PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PUBLICITATE ŞI ÎNREGISTRARE DIN PERSPECTIVA LEGII COMERCIALE ŞI LEGII DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, în Revista Română de Drept de Proprietate Intelectuală, anul III, nr. 2 – iunie 2006, pg-118-130;
41. CONSIDERAŢII DESPRE NOŢIUNEA DE DREPT DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, în Revista Română de Drept de Proprietate Intelectuală, Bucureşti, anul III, nr. 2, iunie 2006, pp. 32-37;
42. DREPT PROCESUAL CIVIL, Actualizare la ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006 – coautorat cu Claudia Roşu;
43. ASPECTE ISTORICE PRIVIND PROFESIA DE AVOCAT, în Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Anul II, nr. 3/2006, pp. 153-164;
44. CONSIDERAŢII PRIVIND DREPTUL DE PREFERINŢĂ ÎN DOMENIUL DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ în Revista Română de Drept de Proprietate Intelectuală, Bucureşti, anul III nr. 4/2006 – în coautorat cu Ion Negru, pp. 29-34;
45. CONSIDERAŢII PRIVIND COMPETENŢA INSTANŢELOR DE JUDECATĂ ÎN SOLUŢIONAREA LITIGIILOR DE DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ în Revista Română de Drept de Proprietate Intelectuală, Bucureşti, anul IV, nr. 1/2007, pp. 29-37;
46. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, MONOGRAFIE;
47. DREPT PROCESUAL CIVIL, Ediţia 5, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, în coautorat cu Claudia Roşu;
48. CONSIDERATII DESPRE NUMELE COMERCIAL, în Revista Romana de Drept de Proprietate Intelectuala, Bucureşti, anul IV, nr. 3/2007., pp. 67-72;
49. DIN NOU DESPRE NOŢIUNEA DREPTULUI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, în Analele Universităţii de Vest, seria Jurisprudentia 2007, pp. 52-56;
50. FIGURANŢII TITULARI DE DREPTURI DE AUTORI CONEXE SAU SIMPLU DECOR, în Revista de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 4/2007, pp. 19-25;
51. CONSIDERAŢII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI ABUZUL DE DREPT, în Pandectele Române, serie aniversară, 2007, pp. 79-83;
52. DREPTUL DE AUTOR ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008 - MANUAL;
53. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT, editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, ediţia a 2-a. - MONOGRAFIE;
54. TAXAREA ÎN JUSTIŢIE A CERERILOR FORMULATE ÎN DOMENIUL DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ – în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 1/2008, pp. 39-44;
55. NUMELE COMERCIAL ŞI ABUZUL DE DREPT – în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 2/2008, pp. 72-78;
56. PROCEDURI SPECIALE DE ADMINISTRARE A PROBELOR. ADMINISTRAREA PROBELOR PRIN AVOCAȚI – Analele Universităţii de Vest Timişoara 1-2, 2008, pp. 166-175;
57. ANGAJAREA RĂSPUNDERII PROFESIONALE A FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI DE AVOCAT, A AVOCAŢILOR ASOCIAŢI, A AVOCAŢILOR COLABORATORI, A AVOCAŢILOR SALARIZAŢI ÎN INTERIORUL PROFESIEI – Revista Avocatul nr. 1/2008 – Anul XII, pp. 9-12
58. DREPT PROCESUAL CIVIL – PARTEA GENERALĂ, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
59. CODURILE DE BARE – Conferinţa Internaţională a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest – Timişoara – 23 octombrie 2008 – lucrare susţinută;
60. INTERNATIONAL PROTECTION OF FOREIGN INVESTMENT – Comparative Law Yearbook of International Business, Center For International Legal Studies, Kluwer Law International, Wolters Kluwer Law & Business, 2008, pp. 290-335;
61. PLEDOARIA CA OBIECT AL PROTECŢIEI DREPTULUI DE AUTOR – în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 4/2008, pp. 33-39;
62. CONSIDERAŢII PRIVIND PROCEDURA DIVORŢULUI PRIN ACORDUL PĂRŢILOR – în revista Curierul Judiciar nr. 3/2009, pp. 147-152;
63. OPERE ŞI IDEI. PLAGIAT. EXCEPŢIA EXCEPŢIEI – în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 1/2009, pp. 52-57;
64. INTERNATIONAL EXECUTION AGAINST JUDGEMENT DEBTORS, Editura Oceana, New York, Oxford University Press, New York, 2009, - Chapter for Romania – 1-14;
65. DREPT PROCESUAL CIVIL – PARTEA GENERALĂ, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
66. ARBITRAJUL. NECESITATE ŞI IMPORTANTĂ. VIITORUL ARBITRAJULUI – În revista CCIAT, în coautorat cu Alexandra Mura;
67. LIMITE LEGALE ALE EXERCITĂRII DREPTULUI DE AUTOR. ASPECTE ATIPICE DERIVATE DIN ALT ACT NORMATIV – în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 4/2009, pp. 57-63;
68. DREPT PROCESUAL CIVIL. PARTEA GENERALĂ. CAIET DE SEMINAR – Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009 – în colaborare cu Alin Speriusi Vlad şi Nicoleta Victoria Bedrosian;
69. ENFORCEMENTS OF JUDGEMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS IN CROSS-BORDER CASES IN THE EUROPEAN UNION, book financed through the program JLS/CJ/2007-1/10 by the European Union, carte în coautorat cu colectiv;
70. OBIECTUL CERERII DE STRĂMUTARE, revista Curierul Judiciar nr. 1/2010, pp. 26-29;
71. DREPT PROCESUAL CIVIL.PARTEA GENERALĂ, ediţia a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010;
72. MODURI ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR- Conferinţa Internaţională Bienală ediţia a VIII-a organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative împreună cu Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara;
73. PROCESUL CIVIL INTERNAŢIONAL - Conferinţa Internaţională Bienală ediţia a VIII-a organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative împreună cu Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara, Timişoara, 28-30 octombrie 2010 - lucrare susţinută;
74. PSEUDONIMUL – ATRIBUT DE IDENTIFICARE PROCESUALĂ, Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 4 din 2010, pp. 18-24;
75. CAIET DE SEMINARII DE DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE, editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011, în coautorat cu Alin Vlad Speriusi;
76. COMENTARIU DE JURISPRUDENŢĂ, În Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 1/2011 în coautorat cu Carmen Tufariu şi Teodora Blidariu, pp. 57-58;
77. PROCESUL CIVIL INTERNAȚIONAL. LITISPENDENȚA INTERNAȚIONALĂ. CONEXITATEA INTERNAȚIONALĂ – editura Universul Juridic;
78. CLASIFICAREA OBIECTULUI DREPTULUI DE AUTOR DIN PERSPECTIVA NOULUI COD CIVIL – în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, nr. 4/2011;
79. DREPT PROCESUAL CIVIL. PARTEA GENERALĂ, ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011 – actualizare în raport cu prevederile Noului Cod Civil;
80. ASPECTE NEREGLEMENTATE DE NOUL COD CIVIL, în cartea ASSENTIO MENTIUM, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
81. SUBIECTUL DREPTULUI DE AUTOR DIN PERSPECTIVA NOULUI COD CIVIL, în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 1/2012, pp. 38-44;
82. ROBA ȘI AVOCATUL EI, Revista Avocatul 2012, pp. 12-14;
83. ROBA ŞI AVOCATUL EI, în Juridice. Ro, http://www.juridice.ro/220687/roba-si-avocatul-ei.html;
84. CODUL STUDENTULUI ȘI LEGEA DREPTULUI DE AUTOR, in Revista Romana de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 2/2012, pp. 33-39;
85. ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT. SINTEZE ȘI GRILE, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, coautor și coordonator;
86. PROCEDURA MASURILOR PROVIZORII ÎN MATERIA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA DIN NOUL COD DE PROCEDURA CIVILA. PREZENTARE GENERALA, in Revista Romana de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 4/2012;
87. REAȘEZAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ÎN CADRUL DREPTULUI ROMANESC în Revista Romana de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 1/2013;
88. COMMERCIAL LAW UNDER ROMANIAN’S NEW CIVIL CODE în Comparative Yearbook of International Business, Center for International Legal Studies, Wolters Kluwer, Law & Business, 2013 Kluwer Law International, pp. 241-265, în coautorat cu avocat Alexandra Mura;
89. DREPT CIVIL.PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013, Curs Universitar;
90. CONSIDERAȚII PRIVIND UNELE NOȚIUNI DIN CODUL DE PROCEDURA CIVILA, Juridice.Ro, http://www.juridice.ro/246226/consideratii-privind-unele-notiuni-din-codul-de-procedura-civila.html;
91. DREPT PROCESUAL CIVIL. PARTEA GENERALA CONFORM NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILĂ, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013, ediţia a 5-a - Manual;
92. OMAGIU PROFESORULUI MEU – în volumul IN HONOREM CORNELIU BÎRSAN, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, pp. 20-29;
93. DREPT PROCESUAL CIVIL. PARTEA GENERALĂ. CAIET DE SEMINAR – Editura C.H. Beck, București, 2014 (în coautorat cu ALIN SPERIUSI VLAD ȘI NICOLETA VICTORIA BEDROSIAN);
94. ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT, EDIȚIA A II-A, BUCUREȘTI, UNIVERSUL JURIDIC, 2014;
95. DISCIPOL, MAESTRU, INPPA ȘI MOȘ CRĂCIUN – Juridice.ro;
96. ASPECTE NEREGLEMENTATE ÎN CODUL CIVIL – Revista de note și studii juridice;

Sursă foto