Cătălin-Silviu Săraru

Cătălin-Silviu Săraru

Este conf. univ. dr. în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.