Valeriu Capcelea

Valeriu Capcelea

Este conf. univ. dr. hab. la Academia de Ştiinţe a Moldovei şi secretar ştiinţific al Filialei Bălţi.