Safa Singrid Adriana Canbolant

Safa Singrid Adriana Canbolant

Este masterandă în cadrul Facultății de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti.