Gheorghe Buzescu

Gheorghe Buzescu

Este lect. univ. dr. la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universității „Ovidius”, Constanţa.