Diana Olar Botău

Diana Olar Botău

Este doctor în drept specializată în drept internațional public și lect. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeş-Bolyai.

Publicații:

• „Succesiunea statelor la tratate în raport de natura convenţiilor şi a obligaţiilorcare decurg din acestea”, în „Drept internaţional şi legislaţie europeană”-culegerede studii, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008;
• „Convenţia de la Viena (1978) cu privire la succesiunea statelor la tratateleinternaţionale. Lumini şi umbre. Perspective şi retrospective”, în „Tendinţecontemporane ale dreptului european”-culegere de studii, Editura Cermaprint,Bucureşti, 2007;
• „Integrarea europeană – o nouă provocare în materia succesiunii statelor latratatele internaţionale”, în „Caiete de drept internaţional”, nr. 1/2007;
• „Consideraţii privind unele aspecte controversate ale relaţiilor româno-ucrainene”, în „Caiete de drept internaţional”, nr. 3/2006;
• „Succesiunea statelor la tratatele internaţionale”, în „Studii de Drept Românesc”, nr. 3-4/2001.

Sursa informațiilor și a fotografiei