Ionuț Borlan

Ionuț Borlan

Este judecător la Judecătoria Cluj-Napoca.

 Studii:

  2014-2015 Master. Științe penale. Universitatea București, București, Facultatea de Drept
2009-2013 Licență. Drept. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

 Publicații:
 
 • Considerații privind constituirea ca parte civilă în noul proces penal, în revista Penalmente Relevant nr. 1/2016
 • Poziția procesuală a societății de asigurare în noul proces penal. Natura juridică a răspunderii civile a acesteia. Efelectele intrării în vigoare a Codului de procedură penală asupra Deciziei nr. 1/2005 pronunțată în recurs în interesul legii, Comentariu la Decizia penală nr. 260/27.03.2015 a Curții de Apel Constanța, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2015
 • Procedura audierii anticipate: abordarea convențională a unui transplant de procedură adversială într-un sistem continental, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2015
 • Procedura regularizării cererii de chemare în judecată și reprezentarea sau asistarea obligatorie a părților de către avocat în căile extraordinare de atac. Compatibilitatea cu standardele Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului de acces la justiție, în Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2014
 • Despre compatibilitatea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi cu detențiunea pe viață în noul Cod penal, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2014
 • Amânarea aplicării pedepsei și suspendarea executării pedepsei sub supraveghere: câteva diferențe notabile din perspectiva noului Cod penal, în Dreptul nr. 9/2014
 • Amânarea aplicării pedepsei în dreptul penal român, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2014
 • Problema reiterării actelor de executare specifice infracțiunilor cu rezultat indivizibil. Unitate sau pluralitate de infracțiuni?, în Caiete de Drept Penal nr. 3/2013
 • Exigențele coautoratului la infracțiunile praeterintenționate, în Dreptul nr. 8/2013 (în colaborare cu Ovidiu Borlan)
 • Individualizarea judiciară a aplicării pedepselor – consecința intrării în vigoare a noului Cod penal, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2013
 • Critica teoriei actelor indispensabile în materia participației penale, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai nr. 1/2013
 • Reflecții asupra infracțiunilor prevăzute de alin. (1) și (2) ale art. 92 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai nr. 3/2012
 • Cu privire la anterioritatea faptei de omor pretinsă de art. 176 lit. c) din Codul penal – accepțiune materială sau juridică?, în Caiete de Drept Penal nr. 2/2012
 • Contopirea pedepselor într-un caz particular de recidivă postcondamnatorie din perspectiva actualului și noului Cod penal, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2011