Lacrima Rodica Boilă

Lacrima Rodica Boilă

Este doctor în drept civil, cu teza „Fundamentele răspunderii civile delictuale în dreptul român”, susținută la Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai”, îndrumător prof. dr. Liviu Pop.

Este autoarea monografiilor „Răspunderea civilă delictuală obiectivă” și „Răspunderea civilă delictuală subiectivă”, ambele în două ediții.

A făcut parte din colectivul de autori ai lucrării „Noul Cod civil.Comentariu pe articole”, coordonatori Fl. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, în două ediții, unde a scris capitolul consacrat „Răspunderii civile”.

A realizat numeroase studii și articole publicate în revistele de specialitate.

Își desfășoară activitatea profesională ca avocat în cadrul Baroului Mureş şi conferențiar universitar la Facultatea de Drept și Știinţe Economice, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Târgu Mureş.

Postări - Lacrima Rodica Boilă