Sergiu Boca

Sergiu Boca

Este lector superior univ. dr. în cadrul Facultății de Drept şi Ştiinţe Sociale Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în Republica Moldova.