Mircea-Dan Bob

Mircea-Dan Bob

Este doctor în drept cu teza „Evoluţia succesiunii testamentare în dreptul roman” , prof. univ. la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, vicepreședinte al Comisiei de Etică și membru al Consiliului profesoral.Studii
- 2006, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
- 2000, doctor în drept, specializarea Drept Roman, îndrumător prof.dr.doc. Vladimir Hanga
- 1997, Facultatea de Drept, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Stagii de pregătire și documentare
- Chaire Jean-Louis Baudoin en droit civil, Université de Montréal, Canada, bourse AUF deperfectionnement à la recherche, 8 martie - 8 aprilie 2009;
- Paul M. Herbert Law Center, Louisiana State University, Baton Rouge, SUA, 23 mai - 7 iunie 2008;
- Centre de recherche critique en droit (CERCRID), Université "Jean Monet" St. Etienne, Franţa, 28 aprilie-19 mai 2007;
- Université Paris II "Panthéon-Assas", Franţa, 29 ianuarie-25 februarie 2007;

Activități didactice la Facultatea de Drept
- conferențiar la disciplinele Drept Roman (titular de curs), Drept civil - Succesiuni (seminarii) și Probleme de drept succesoral (master, titular de curs) din octombrie 2012;
- titular de curs: Probleme de drept succesoral, la masterul Instituţii de drept privat, din octombrie 2010;
- titular de curs: Droit successoral comparé, la masterul Droit privé comparé, din octombrie 2004;
- titular de curs: Liberalități, la masterul Instituții de drept privat, octombrie 2002 - septembrie 2010;- lector la disciplinele Drept Roman (titular de curs) şi Drept civil Succesiuni (seminarii), din octombrie 2000;
- asistent, Drept civil Contracte şi Succesiuni (seminarii), din octombrie 1999;
- preparator, Drept civil Contracte și Succesiuni (seminarii), din octombrie 1997.

Alte activități didactice
- profesor invitat la Université Paris II "Panthéon-Assas", Franţa, 2004, 2007, 2011, 2014;
- conferenţiar invitat la Faculté de Droit de l'Université Sherbrooke, Canada - Qu'est-ce qu'ilnous reste du formalisme testamentaire?, 1 aprilie 2009
- conferenţiar invitat la Faculté de Droit de l'Université de Montréal, Québec, Canada - Lesdroits du conjoint survivant: Perspectives historique et comparée, 26 martie 2009
- conferenţiar invitat la Faculté de Droit de l'Université Laval, Québec, Canada - Affectionprésumée et lien de sang: une liaison encore nécessaire dans la dévolution successoralelégale?, 25 martie 2009
- profesor invitat la Université "Jean Monet" St. Etienne, Franţa, 2007;
- titular de curs: Drept Roman (nivel licenţă) şi Drept privat comparat (nivel master), la Facultatea de Drept a Universităţii "Alecu Russo" din Bălţi, Republica Moldova, din octombrie 2005;
- profesor la Summer school on European Private Law, Salzburg, Austria, din 2005;
- profesor invitat la Facultatea de Drept a Universităţii "Alecu Russo" din Bălţi, Republica Moldova, anul universitar 2004/2005.

Domenii de cercetare
Drept Roman, Istoria dreptului, Drept civil - Succesiuni şi liberalităţi

Cărţi publicate
- . „In memoriam Mircea Mureşan”, (coord.), Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2014, 284 pp.
- „Evoluţia noţiunii de familie şi influenţa acesteia asupra ordinii succesorale legale – Lucrările colocviului internaţional desfăşurat la Bucureşti, 19-20 aprilie 201”, (coord. de volum şi autor),Ed. Monitorul oficial, Bucureşti, 2013, 304 pp.
- „Probleme de moșteniri în vechiul și în noul cod civil”, Editura Universul juridic, Bucureşti,2012;
- „Curs de drept privat roman”, ed. a IV-a, (în colaborare cu Vladimir Hanga), Editura Universul juridic, Bucureşti, 2011;
- "Instituţiile lui Iustinian", traducere, studiu introductiv şi note (în colaborare cu Valdimir Hanga), Editura Universul juridic, Bucureşti, 2009;
- Coautor la: Şerban Agachi, Adrian Curaj ş.a. (coord.)„Sistemul naţional de cercetare,dezvoltare şi inovare în contextul integrării în aria europeană a cercetării”, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006;
- „Practică testamentară: jurisprudenţă română 1865-2002”, prefaţă prof.dr. Dan Chirică, ed. adoua, Rosetti, Bucureşti, 2003;
- „Testamentul. Evoluţia succesiunii testamentare în dreptul roman”, teză, Lumina lex,Bucureşti, 2000.

Sursa informațiilor