Corneliu Bîrsan

Corneliu Bîrsan

Este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, pe următoarele mandate: 1998-2001, 2001-2007, 2007-2013.Studii:

Facultatea de Drept a Universității din București (1961-1966);
Doctorat în drept la aceeași facultate (1977), cu teza Efectele juridice ale bunei-credințe în dreptul civil român;
Facultatea Internațională pentru Studiul Dreptului Comparat Strasbourg: ciclul I – Strasbourg (aprilie 1971), ciclul II – Strasbourg (aprilie 1972), ciclul III – Santiago de Compostela, Spania (iulie 1974);
Centrul European Universitar Nancy – Departamentul de științe juridice (octombrie 1974-mai 1975).

Activitate didactică și academică:

Catedra de Drept privat a Facultății de Drept a Universității din București:
Asistent suplinitor (1967-1970),
Asistent (1970-1976),
Lector (1976-1990),
Conferențiar (1990-1992),
Profesor titular (1992-2013),
Profesor emerit (2013);
Profesor invitat la Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne (1993, 1995, 1996).

Alte activități profesionale:

Membru al Consiliului juridic al Ministerului Comerțului Exterior (1982-1985);
Membru al Comisiei de redactare a proiectului Codului civil și a proiectului Codului familiei – Ministerul Justiției (1975-1986);
Arbitru în cadrul Comisiei de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (1977-1990);
Membru al Consiliului Științific al Institutului Român de Studii Internaționale, din 1993;
Membru al Consiliului Național de reformă a învățământului (1993-1998);
Membru al Consiliului Național de evaluare academică și acreditare (1994-1998);
Membru activ al comitetelor de redacție ale revistelor „Curierul judiciar”, „Revista română de drept privat”, „Revista română de drept comunitar”, „Revista română de drept comercial”, din 2000;
Director al Colegiului Juridic Franco-Român al Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti (1993-1998); decan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti (1990-1998);
Avocat al baroului Bucureşti, cu activitatea suspendată la 1 noiembrie 1998;
Membru al Societăţii franceze de legislaţie comparată, din 1977;
Membru al Institutului Internațional de drept de expresie şi inspiraţie franceze, din 1990;
Membru al Curţii Internaţionale de Arbitraj de la Haga (1992-2005);
Membru al fostei Comisii europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (1995-1999);
Judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, pe următoarele mandate: 1998-2001, 2001-2007, 2007-2013.

Premii și distincții:

Cavaler al Legiunii de onoare, Franţa (1999);
Ordinul „Steaua României” în grad de cavaler (2007);
Doctor Honoris Causa al Universităţii Paris I Panthéon-Sorbonne (2003);
Diplomă de onoare pentru activitatea ştiinţifică a Centrului de Studii Juridice Internaţionale Salzburg, Austria;
Doctor onorific al „New England School of Law”, Boston, SUA (1995);
Doctor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara (2010).

Publicații:
Până în prezent, a publicat peste 25 de lucrări (cursuri universitare, monografii, tratate), ca autor unic sau în colaborare, peste 170 de articole, studii, comentarii de practică judiciară, comunicări ştiinţifice în România sau în străinătate, dintre care enumerăm:

Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, în colaborare, TUB, Bucureşti, 1980;
Subiectele colective de drept în România, în colaborare, Editura Academiei, Bucureşti, 1981;
Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, în colaborare, Editura Academiei, Bucureşti, 1981, reeditat în 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2001, 2004, 2008;
Regimul juridic al bunurilor imobile, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983;
Rechts beim Reisen (în limba germană), în colaborare, Verlag Die Wirtschaft, Berlin, 1974;
Contractul în contrapartidă. Probleme juridice, în colaborare, IEM, Bucureşti, 1984;
Clauza penală în contractele comerciale internaţionale, în colaborare, IEM, Bucureşti, 1985;
Legal Aspects of Doing Business in Eastern Europe & Romania (în limba engleză), Kluwer Law and Taxation Publishers, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, SUA, 1986, revăzută în 1990;
Exportul în contrapartidă. Probleme economice şi juridice, în colaborare, Editura Academiei, Bucureşti, 1987;
Drept civil. Drepturile reale, în colaborare, Iaşi, 1997;
Dreptul comerţului internaţional, în colaborare, vol. I, 1988, vol. II, 1990;
Societăţile comerciale, Bucureşti, 1992;
Drept civil. Drepturile reale principale, Bucureşti, 2001, 2007, 2008, 2013;
Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, 2005, vol. II, 2006; 2010.
Începând cu septembrie 2002, Corneliu Bîrsan participă, prin comentarii asupra deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, la cronica dreptului european al drepturilor omului în mai multe reviste de drept franceze: „Recueil Dalloz”, „Revue pénitentiaire et de droit pénal”, „Petites affiches”, „La Semaine Juridique”.