Sergiu Băieșu

Sergiu Băieșu

Este doctor în drept, conferenţiar universitar și decanul Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.