Antonio Iordan

Antonio Iordan

Este asociat majoritar și coordonator al Societății Civile de avocați A.A. Iordan, Dumitrică.


Din 2019 este membru în Comisia Permanentă a UNBR și activează ca avocat în Baroul Brăila din anul 1997. Are calitatea de membru în mai multe organizații de profil, respectiv:
- membru al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie a României;
- membru al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa;
- membru al Comisiei de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Braila.

Aurelian Antonio Iordan acordă consultanţă şi asistenţă juridică în următoarele domenii: drept comercial şi societar, reorganizare judiciară şi falimente, recuperare debite, arbitraj comercial, drept civil şi procesual civil, drept de proprietate - revendicări imobiliare, due dilligence.

În 2018, Antonio Iordan lansează prima aplicație de management al activităților juridice creată de și pentru avocați - EASYLAW. Este cofondator al companiei, alături de programatorul Valentin Grigore. Cei doi dezvoltă diverse module ale software-ului, în funcție de realitățile muncii cotidiene din domeniu. Mai multe despre EASYLAW pe site-ul oficial www.easylaw.ro.