Andrei Dobrescu

Andrei Dobrescu

Este profesor universitar doctor, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.