Ana-Maria Nicolcescu

Ana-Maria Nicolcescu

Este judecător la Tribunalul Gorj și doctor în drept din data de 7 aprilie 2020, cu lucrarea „Exproprierea pentru cauză de utilitate publică”.Experienţa profesională

- 01.01.2015-prezent: judecător la Tribunalul Gorj; grad de curte de apel obţinut la examenul de promovare în funcţii de execuţie din data de 29.03.2015;
- 01.05.2010-31.12.2014: judecător la Judecătoria Tg.-Jiu, jud. Gorj; grad de tribunal obţinut la examenul de promovare în funcţii de execuţie din data de 10.11.2013;
- 01.08.2008-30.04.2010: judecător la Judecătoria Tg.-Cărbuneşti, jud. Gorj;
- 2006-2008: auditor de justiţie – Institutul Naţional al Magistraturii;
- 15.01.2003-30.09.2006: avocat în Baroul Gorj;
- 1998-2002: absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyaï”, Cluj-Napoca.

Publicații

- articol „Comentarii privind acţiunea în revendicare imobiliară din perspectiva cauzei Creţu şi alţii contra României” – Culegere seminar ştiinţific Rînca (Gorj) - septembrie 2008;
- articol „Elemente privind obligativitatea procedurii de informare asupra medierii în noul Cod de procedură civilă şi Legea nr. 115/04.07.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator” – Revista „Medierea – tehnică şi artă” nr. 25, octombrie 2012;
- articol „Câteva consideraţii cu privire la noţiunea de «clauză nescrisă» – în Studii şi cercetări juridice europene, Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, ediţia a 8-a, Timişoara, 27 mai 2016;
- articol „Capacitatea de exerciţiu anticipată a minorului”, în Revista „Dreptul” nr. 7/2016;
- articol „Noţiunea de expropriere, câmpul de aplicare al acesteia şi noţiunea de utilitate publică”, Conferinţa internaţională a doctoranzilor şi studenţilor în drept – ediţia a IX-a, Timişoara, 9 iunie 2017;
- articol „Etapele procedurii exproprierii în dreptul comun român”, în Revista „Dreptul” nr. 8/2017;
- articol „Procedura specială reglementată de Legea nr. 255/2010”, în „Revista de ştiinţe juridice” nr. 1/2017, Editura Universul Juridic, Bucureşti;
- articol „Elemente relevante în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la expropriere”, în Revista „Dreptul” nr. 1/2018;
- „Exproprierea pentru cauză de utilitate publică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019;
- articol „Obligaţia de întreţinere reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului”, în Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, seria Știinţe juridice nr. 1/2020;
- articol „Repararea prejudiciului nepatrimonial cauzat persoanelor juridice”, în Revista „Dreptul” nr. 10/2020;
- articol „Acţiunea în revendicare şi efectul de fapt constitutiv al înscrierii de carte funciară” – www.juridice.ro.