Astăzi, în ședința de Guvern: Ordonanţa de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale și alte acte normative

14 oct. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1027
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința GuvernuluiActele aflate pe ordinea de ziSumar
14 octombrie 2015Proiecte de legi– Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
– Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnat la Riga, la 25 aprilie 2015
– Proiectul de lege pentru transpunerea unor acte normative europene
– Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
Proiecte de ordonanțe de urgență– Proiectul de ordonanță de urgență privind acordarea unor facilități fiscale
– Proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Proiecte de hotărâri– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 980/2006 pentru aprobarea plății contribuției financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)
– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Naționale 2015-2021 și a Planului de acțiuni a Strategiei Arhivelor Naționale 2015-2021
– Proiectul de hotărâre privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori nivel de secretizare a unor categorii de informații referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne
– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoașterea reciprocă a calificării de marinar obținută prin calificare profesională, care completează Acordul administrativ prin recunoașterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin și Ministerul Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 04 decembrie 2014
– Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Brașov și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
– Proiectul de hotărâre pentru completarea art. 10 din H.G. nr. 652/2015 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013
– Proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea
– Proiectul de hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Literaturii Române Iași, precum și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
– Proiectul de hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Proiectul de hotărâre privind modificarea H.G. nr. 645/1991 privind înființarea Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” pentru editarea manualelor școlare, a manualelor universitare și a altor lucrări destinate învățământului
– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. ICTCM S.A. București, aflată în portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
– Proiectul de hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
– Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la H.G. nr. 127/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanța (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru și Tomis Sud) și Eforie Nord, județul Constanța”
– Proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 64 la H.G. nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
– Proiectul de hotărâre privind transmiterea unei părți de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și darea acesteia în folosință gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 14 octombrie 2015, se află mai multe acte normative (proiecte de legi, de ordonanțe de urgență, de hotărâri). Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte:

 

Proiecte de legi

– Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor;

– Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnat la Riga, la 25 aprilie 2015;

– Proiectul de lege pentru transpunerea unor acte normative europene;

– Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare (rep. M. Of. nr. 552 din 27 iunie 2006; cu modif. ult.).

 

Proiecte de ordonanțe de urgență

– Proiectul de ordonanță de urgență privind acordarea unor facilități fiscale;

– Proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Proiecte de hotărâri

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 980/2006 pentru aprobarea plății contribuției financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord – NATO (M. Of. nr. 672 din 4 august 2006);

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Naționale 2015-2021 și a Planului de acțiuni a Strategiei Arhivelor Naționale 2015-2021;

– Proiectul de hotărâre privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori nivel de secretizare a unor categorii de informații referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoașterea reciprocă a calificării de marinar obținută prin calificare profesională, care completează Acordul administrativ prin recunoașterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin și Ministerul Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 04 decembrie 2014;

– Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Brașov și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Proiectul de hotărâre pentru completarea art. 10 din H.G. nr. 652/2015 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013 (M. Of. nr. 639 din 21 august 2015);

– Proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea;

– Proiectul de hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Literaturii Române Iași, precum și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia;

– Proiectul de hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (POS CCE);

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea H.G. nr. 645/1991 privind înființarea Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” pentru editarea manualelor școlare, a manualelor universitare și a altor lucrări destinate învățământului (rep. M. Of. nr. 216 din 21 septembrie 1995; cu modif. ult.);

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. ICTCM S.A. București, aflată în portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la H.G. nr. 127/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanța (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru și Tomis Sud) și Eforie Nord, județul Constanța” (M. Of. nr. 187 din 3 aprilie 2013);

– Proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 64 la H.G. nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș (M. Of. nr. 665 din 9 septembrie 2002; cu modif. ult.);

– Proiectul de hotărâre privind transmiterea unei părți de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și darea acesteia în folosință gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: Ordonanța de urgență privind acordarea unor facilități fiscale și alte acte normative was last modified: octombrie 14th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter