Astăzi, în ședința de Guvern: Modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 și alte acte normative

15 iul. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1156
Ședința de GuvernActe aflate pe ordinea de ziSumar
15 iulie 2015Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014
– Proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
– Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha la protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
Proiecte de ordonanțe– Proiectul de Ordonanță pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
– Proiectul de Ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naționale pentru învățământ terțiar 2015-2020
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar
– Proiectul de Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2015 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2015
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog
– Proiectul de Hotărâre privind utilizarea sumei alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea lucrărilor de finalizare a proiectului Phare RO 2004/016-772.03.04.02 C1 lot 4 – Repararea și reabilitarea centrelor de instruire ale Poliției de Frontieră – Agigea – Constanța
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completare H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a H.G. nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea responsabilităților specifice ale autorităților publice precum și a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spațiale și aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora
– Proiectul de Hotărâre privind recunoașterea Fundației Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă ca fiind de utilitate publică
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională „PLAFAR” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Proiectul de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Mureș, Vrancea, Călărași, Tulcea și Dolj în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba
– Proiectul de Hotărâre pentru completarea anexei nr. 55 la H.G. nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru unele unități din subordine
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii
– Proiectul de Hotărâre pentru completarea H.G. nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii și în folosința gratuită a Uniunii Scriitorilor din România
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei numărul 6 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Potrivit informației publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 15 iulie se află următoarele acte normative:

 

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014

– Proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha la protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (M. Of. nr. 700 din 7 octombrie 2003; cu modif. ult.).

 

Proiecte de ordonanțe

– Proiectul de Ordonanță pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (M. Of. nr. 654 din 20 iulie 2004; cu modif. ult.);

– Proiectul de Ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.

 

Proiecte de hotărâri

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului (M. Of. nr. 496 din 3 iulie 2014);

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naționale pentru învățământ terțiar 2015-2020;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor (M. Of. nr. 734 din 28 noiembrie 2013);

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar;

– Proiectul de Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2015 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2015;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene (M. Of. nr. 98 din 19 februarie 2013);

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog (M. Of. nr. 331 din 12 mai 2011);

– Proiectul de Hotărâre privind utilizarea sumei alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea lucrărilor de finalizare a proiectului Phare RO 2004/016-772.03.04.02 C1 lot 4 – Repararea și reabilitarea centrelor de instruire ale Poliției de Frontieră – Agigea – Constanța;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (M. Of. nr. 154 din 19 iulie 1995; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completare H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (M. Of. nr. 554 din 27 iunie 2006; cu modif. ult.) și a H.G. nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (M. Of. nr. 248 din 30 aprilie 2013);

– Proiectul de Hotărâre privind stabilirea responsabilităților specifice ale autorităților publice precum și a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spațiale și aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora;

– Proiectul de Hotărâre privind recunoașterea Fundației Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă ca fiind de utilitate publică;

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională „PLAFAR” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Proiectul de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Mureș, Vrancea, Călărași, Tulcea și Dolj în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba;

– Proiectul de Hotărâre pentru completarea anexei nr. 55 la H.G. nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui (M. Of. nr. 633 din 27 august 2002; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru unele unități din subordine;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii;

– Proiectul de Hotărâre pentru completarea H.G. nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii și în folosința gratuită a Uniunii Scriitorilor din România (M. Of. nr. 417 din 31 august 2000);

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei numărul 6 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

Pentru a vedea lista privind actele normative aflate pe ordinea de zi a ședinței din 15 iulie 2015 vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: Modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și alte acte normative was last modified: iulie 22nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter