Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii și alte acte normative

23 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 969
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința de Guvern Actele aflate pe ordinea de ziSumar
23 septembrie 2015Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011
Proiecte de ordonanțe de urgență– Proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar a statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată
– Proiectul de ordonanță de urgență privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
Proiecte de hotărâri– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și parchetelor de pe lângă judecătorii
– Proiectul de hotărâre pentru prorogarea unor termene prevăzute în H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
– Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
– Proiectul de hotărâre privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor și acțiunilor aferente produselor din tutun și produselor conexe
– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015- 2016
– Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la H.G. nr. 595/2015 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2015-2016, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior
– Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
– Proiectul de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii – Muzeul Național de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Național „Peleș”
– Proiectul de hotărâre privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Călărași;
– Proiectul de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Complex Sportiv de Natație” – Otopeni, județul Ilfov, aprobați prin H.G. nr. 1.422/2008
– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin H.G. nr. 1705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea
– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIa a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza, Ungaria la 30 aprilie 2015 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
– Proiectul de hotărâre privind transmiterea unui teren aparținând domeniului public al statului din administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
– Proiectul de hotărâre privind recunoașterea Asociației Române pentru Securitate și Sănătate în Muncă, ca fiind de utilitate publică
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Național și a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020
– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 492/2004 privind organizarea și funcționarea institutelor culturale românești din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum și înființarea unor institute noi, pentru modificarea H.G. nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă al Guvernului României
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor părți din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit.a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014
– Proiectul de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

Monitor Dosare

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 23 septembrie 2015, se află mai multe acte normative (proiecte de lege, ordonanțe de urgență, hotărâri). Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte:

 

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011.

Proiecte de ordonanțe de urgență

– Proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar a statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată;

– Proiectul de ordonanță de urgență privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Proiecte de hotărâri

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și parchetelor de pe lângă judecătorii (M. Of. nr. 188 din 6 august 1993; cu modif. ult.);

– Proiectul de hotărâre pentru prorogarea unor termene prevăzute în H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune (M. Of. nr. 5 din 7 ianuarie 2014; cu modif. ult.);

– Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 (M. Of. nr. 366 din 19 mai 2014; cu modif. ult.);

– Proiect de hotărâre privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor și acțiunilor aferente produselor din tutun și produselor conexe;

Conferintele lunii noiembrie
”

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016 (M. Of. nr. 554 din 27 iulie 2015);

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la H.G. nr. 595/2015 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2015-2016, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior (M. Of. nr. 595 din 6 august 2015);

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii;

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii – Muzeul Național de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Național „Peleș”;

– Proiectul de hotărâre privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Călărași;

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Complex Sportiv de Natație” – Otopeni, județul Ilfov, aprobați prin H.G. nr. 1.422/2008 (M. Of. nr. 789 din 25 noiembrie 2008);

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin H.G. nr. 1705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006);

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIa a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza, Ungaria la 30 aprilie 2015 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003;

– Proiectul de hotărâre privind transmiterea unui teren aparținând domeniului public al statului din administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Proiectul de hotărâre privind recunoașterea Asociației Române pentru Securitate și Sănătate în Muncă, ca fiind de utilitate publică;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Național și a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020;

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 492/2004 privind organizarea și funcționarea institutelor culturale românești din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum și înființarea unor institute noi (M. Of. nr. 348 din 21 aprilie 2004; cu modif. ult.), pentru modificarea H.G. nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (M. Of. nr. 34 din 15 ianuarie 2013; cu modif. ult.), precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă al Guvernului României;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor părți din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României;

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 (M. Of. nr. 145 din 26 februarie 2015);

– Proiectul de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale.

 

Pentu a vedea ordinea de zi a ședinței din 23 septembrie 2015, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și parchetelor de pe lângă judecătorii și alte acte normative was last modified: septembrie 24th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter