Aspecte contabile

19 iul. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 422

Ordinul ministrului finanțelor nr. 762/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile (M. Of. nr. 697/14 iulie 2021)

Intrare în vigoare: 14 iulie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabil la 30 iunie 2021 a operatorilor economici (M. Of. nr. 699/15 iulie 2021)

Intrare în vigoare: 15 iulie 2021

I. OMF nr. 762/2021

Principalele modificări aduse OMFP nr. 1.802/2014 prin acest ordin se referă la:

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

1. Aria de aplicabilitate a Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014.

Reglementările menționate se aplică și sediilor permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate. Acestea sunt obligate să întocmească situații financiare anuale și raportări contabile cerute de legea contabilității. Dacă persoana juridică străină își desfășoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente, situațiile financiare și raportările contabile se întocmesc de către sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, precum și persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

2. Reglementări privind contabilitatea operațiunilor derulate de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

În primul exercițiu financiar se vor raporta informații aferente doar perioadei curente (în mod similar entităților nouînființate). Dacă entitățile au ales un exercițiu financiar diferit de cel calendaristic, situațiile financiare anuale pentru primul exercițiu financiar se întocmesc la sfârșitul primului exercițiu financiar astfel ales care începe după data de 1 ianuarie 2021. În primul exercițiu financiar, entitățile vor raporta informații determinate conform reglementărilor contabile aplicabile în statul în care au fost înființate și evaluate, utilizând cursul de schimb BNR.

Pentru conversia soldurilor elementelor bilanțiere, existente la data încheierii exercițiului financiar, se utilizează cursul de schimb valutar BNR, valabil la data încheierii exercițiului financiar al perioadei curente. Pentru conversia rulajelor corespunzătoare operațiunilor derulate în exercițiul financiar de raportare se folosește cursul de schimb de la data tranzacțiilor/cursul mediu al perioadei de raportare, dacă nu se poate utiliza cursul de la data tranzacțiilor.

Aceste prevederi nu se aplică persoanelor juridice străine care au avut locul de exercitare a conducerii efective în România și, după o perioadă de întrerupere a acestui statut mai mică de 12 luni consecutive, au din nou locul de exercitare a conducerii efective în România. Dacă perioada de întrerupere este mai mare de 12 luni consecutive, se consideră că entitățile sunt în primul exercițiu financiar.

Pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România nu se aplică prevederile referitoare la obligația de auditare și cele referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate.

II. OMF nr. 763/2021

Prin OMF nr. 763/2021 se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 pentru operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 și prin OMFP nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă cel puțin egală cu echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Prevederile se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, precum și sediilor permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.

Situațiile financiare/raportările contabile se depun:

a) în format hârtie la: (i) registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la (ii) oficiile poștale, prin scrisori
cu valoare declarată; sau

Videoconferința regională de insolvență Buzău

b) numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat. Formatul electronic constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2021, cele care în tot semestrul I al anului 2021 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2021, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2021.

Raportările contabile la 30 iunie 2021 se depun până cel mai târziu la data de 16 august 2021. Nedepunerea raportărilor contabile la se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991.

Aspecte contabile was last modified: iulie 19th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter