ASF. Proiect: Regulament de modificare a Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări

29 ian. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 297

Potrivit paginii oficiale (www.asfromania.ro), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Regulament de modificare a Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1. – Prezentul regulament stabilește procedura de transmitere electronică către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin intermediul unor sisteme de raportare electronică a raportărilor prevăzute de legislația pieței de capital de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

2. La articolul 2, literele a) – d), f) și h) se modifică și vor avea următorul conținut:

a) destinatar – A.S.F., către care entitățile menționate la art. 1, aflate sub incidența Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 74/2015), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017), Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (Legea nr. 126/2018), Legii nr. 243/2019
privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr. 243/2019), a O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (O.U.G. nr. 32/2012) sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 99/2006), au obligația de a transmite raportări;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

b) entitate raportoare – persoană fizică ori persoană juridică, precum și orice entitate fără personalitate juridică înregistrată conform legii, aflată sub incidența Legii nr. 74/2015, a Legii nr. 24/2017, a Legii nr. 126/2018, a Legii nr. 243/2019, a O.U.G. nr. 32/2012 sau O.U.G. nr. 99/2006 care are obligația de a întocmi și după caz, de a transmite la A.S.F. raportările prevăzute de reglementările în vigoare;

c) sistem de raportare electronică SIR – sistem informatic cu arhitectură „client-server” și interfață de tip web; pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și în formatele compatibile sistemului, entitatea raportoare se conectează la acesta prin intermediul internetului, prin accesarea portalului/paginii dedicat/dedicate de pe site-ul A.S.F. (www.asfromania.ro);

d) sistem de raportare electronică SSER – sistem informatic cu arhitectură „clientserver”; componenta de tip „server” a sistemului funcționează pe infrastructura informatică a A.S.F; pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și în formatele compatibile sistemului, entitatea raportoare se conectează la acesta prin intermediul aplicației „Raportări Piața Capital Client”, care este componenta de tip „client” a sistemului; Entitatea raportoare trebuie să instaleze aplicația menționată pe o stație de lucru locală și să asigure dotarea tehnică necesară funcționării aplicației; instalarea aplicației se face de pe site-ul A.S.F.;
(…)

f) depunere prin mijloace electronice – procesul de transmitere către A.S.F., prin intermediul sistemelor informatice SIR, SSER și ReSE, a documentelor prevăzute de actele normative menționate la art. 2 lit. a) și b), de reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acestora, precum și de reglementările europene incidente;
(…)

h) semnătură electronică calificată – semnătura definită la art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii cu privire la proiect și referatul de aprobare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și ASF. Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor economice

ASF. Proiect: Regulament de modificare a Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări was last modified: ianuarie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.