ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 31 august 2022

31 aug. 2022
Vizualizari: 404

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat măsurile aprobate de Consiliul ASF privind funcționarea piețelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piață de capital și pensii private, în cadrul ședinței din 31 august 2022.

Redăm, în continuare, lista măsurilor adoptate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel:

A) Reglementare

– Instrucțiunea pentru modificarea și completarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară (instrucțiunea va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

– Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

– Proiectul de Instrucțiune în aplicarea art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B) Autorizare

– Autorizarea domnului H.B.E., a doamnei A.S.P. și a domnului M.B. în calitate de membri ai Directoratului S.A.I. Erste Asset Management S.A.;

– Autorizarea domnului S.R.M. în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Tradeville S.A.;

– Aprobarea domnului M.F.C. în funcția de Director executiv al societății Lacoli Broker de Asigurare S.R.L.;

– Aprobarea solicitării SAI Swiss Capital Asset Management S.A. de autorizare a fondurilor Active Plus și Active Invest în calitate de Fonduri de Investiții alternative cu capital privat destinate investitorilor profesionali și înregistrarea acestora în Registrul public al A.S.F. în această calitate;

– Aprobarea solicitării S.A.I. Broker S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest;

– Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Destine Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;

– Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Globasig Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului secundar de activitate;

– Aprobarea cererii Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare ale societății, aferente anilor 2023 și 2024, de către actualul auditor financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.

Sursa informației

Vezi și Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice – modificări (Norma ASF nr. 24/2022)

ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 31 august 2022 was last modified: august 31st, 2022 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.