ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 28 noiembrie 2023

28 nov. 2023
Vizualizari: 169

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat măsurile aprobate de Consiliul ASF privind funcționarea piețelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piață de capital și pensii private, în cadrul ședinței din 28 noiembrie 2023.

Redăm, în continuare, lista măsurilor adoptate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel:

A) Reglementare

– Proiectul de Regulament privind autorizarea entităților prevăzute la art. 163^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (proiectul va fi publicat, pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

– Norma privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

– Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

– Proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale (proiectul va fi publicat, pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

– Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

– Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

– Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

– Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Autorizare

– Aprobarea domnului C.P.T. în funcția de Director general adjunct la societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

– Aprobarea doamnei A.V. în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

– Aprobarea domnului V.V. în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Asito Kapital S.A.;

– Aprobarea domnului D.S.D. în calitate de membru al Consiliului Director al Asociației Administratorilor de Fonduri;

– Aprobarea cererii de autorizare a doamnei R.J. în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul societății NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

– Aprobarea doamnei L.M.H. în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

– Aprobarea doamnei L.M.H. în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

– Aprobarea doamnei L.M.H. în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

– Aprobarea doamnei A.L.N. pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Eurolife FFH Asigurări Generale S.A.;

– Aprobarea doamnei A.L.N. pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Eurolife FFH Asigurări de Viață S.A.;

– Aprobarea cererii de autorizare a domnului P.D. în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

– Aprobarea solicitării Energeia Capital S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Encap Global Alpha și înregistrarea acestuia în Registrul public al A.S.F. în această calitate;

– Aprobarea solicitării S.A.I. Certinvest S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în Regulile Fondului de investiții alternative Certinvest Green;

– Aprobarea solicitării societății de servicii de investiții financiare Investimental S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare al societății ca urmare a majorării capitalului social;

– Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului constitutiv al Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

– Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

– Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

– Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

– Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Sursa informației

Vezi și ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 20 noiembrie 2023

ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 28 noiembrie 2023 was last modified: noiembrie 28th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: