ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 24 mai 2023

24 mai 2023
Vizualizari: 31

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat măsurile aprobate de Consiliul ASF privind funcționarea piețelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piață de capital și pensii private, în cadrul ședinței din 24 mai 2023.

Redăm, în continuare, lista măsurilor adoptate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel:

A) Reglementare

– Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile și metodologiile comune referitoare la procesul de supraveghere și evaluare a contrapărților centrale (CPC) în temeiul articolului 21 din EMIR (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

– Proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind exercițiile de evaluare comparativă a practicilor de remunerare și a diferenței de remunerare între femei și bărbați în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/07) – proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile;

– Proiectul de Regulament privind stabilirea pragurilor în aplicarea art. 3 din Regulamentul (UE) 858/2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 și a Directivei 2014/65/UE, precum și privind aplicarea Ghidului ESMA privind formularele, formatele și modelele standard pentru solicitarea aprobării de gestionare a unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

– Regulamentul privind neaplicarea temporară a cotei asupra veniturilor din activitatea de distribuție aferentă asigurărilor de răspundere civilă auto (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

– Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Autorizare

– Autorizarea doamnei M.L.I. în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

– Aprobarea prospectului alcătuit din documente distincte, aferent ofertei publice primare de vânzare obligațiuni emise de Bittnet Systems S.A., derulată în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.;

– Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Metalica S.A. Oradea;

– Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Proasig Broker de Asigurare S.R.L., ca urmare a completării obiectului de activitate secundară;

– Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

– Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

– Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

– Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

Sursa informației

Vezi și ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 17 mai 2023

 

ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 24 mai 2023 was last modified: mai 24th, 2023 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.