ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 19 februarie 2024

22 feb. 2024
Vizualizari: 260

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat măsurile aprobate de Consiliul ASF privind funcționarea piețelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piață de capital și pensii private, în cadrul ședinței din 19 februarie 2024.

Redăm, în continuare, lista măsurilor adoptate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel:

A) Reglementare

– Regulament pentru modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul ASF nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013 (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

– Normă pentru modificarea și completarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Autorizare

– Aprobarea doamnei M.D. pentru un nou mandat în funcția de Membru al Directoratului la societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;

– Aprobarea domnului M.I.B. pentru un nou mandat în funcția de Director general la societatea Garanta Asigurări S.A.;

– Aprobarea doamnei R.M.B. pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Garanta Asigurări S.A.;

– Aprobarea cererii de autorizare a domnului M.F. în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

– Aprobarea solicitării S.A.I. Certinvest S.A. de alegere a următoarelor burse/piețe reglementate din state terțe, respectiv New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Chicago Mercantile Exchange – CME, Chicago Board of Trade – CBOT și ICE Futures US din SUA, London Stock Exchange din Marea Britanie, Toronto Stock Exchange din Canada și Tokyo Stock Exchange din Japonia, în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 82 lit. b) și f) din O.U.G. nr. 32/2012;

– Aprobarea solicitării S.A.I. Certinvest S.A. de autorizare a Fondului Deschis de Investiții Certinvest Hot Stocks și înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

– Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Safety Broker de Asigurare S.A. (numire Președinte al Consiliului de Administrație și modificare conținut articole existente);

– Aprobarea modificărilor aduse prevederilor articolelor 4 și 17 din Actul constitutiv al societății Willis Tower Watson-Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L. (numire conducător executiv, numire administrator, schimbare sediu social);

– Aprobarea modificărilor aduse paragrafului 7.7 al articolului 7 din Actul constitutiv al societății D&CA Insurance Broker S.R.L. (nou mandat în funcția de administrator);

– Aprobarea modificărilor aduse preambulului, articolului 5, articolului 15 și articolului 26 din Actul constitutiv al societății PSG Insurance Broker S.R.L.

Sursa informației

Vezi și ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 14 februarie 2024

ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 19 februarie 2024 was last modified: februarie 22nd, 2024 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: