Art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (modificări) și alte acte normative – ședință de Guvern

6 iun. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1001
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Ședința de GuvernActele normativeSumar
31 mai 2017Proiecte de lege– Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) NR.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții
– Proiect de lege pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la aceasta privind aspecte specifice referitoare la echipamentele aeronavelor, adoptate împreună la Cape Town, la 16 noiembrie 2001
– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 decembrie 2016
– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 4 august 2016
– Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României
– Proiect de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată
Ordonanțe de urgență– Ordonanță de urgență privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
– Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Hotărâri– Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară aprobat prin H.G. nr. 1288/2012
– Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituțional pentru plata financiară, coordonarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen
– Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007
– Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României
– Hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2017
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București-Domnești”
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electrocentrale Constanța S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională a Uraniului S.A, aflată sub autoritatea Ministerului
– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 și 2806, și a adresei poștale a imobilului 2932 în urma întabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unor părți din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosința gratuită a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”
– Hotărâre privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani
– Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023
– Hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a componenței nominale a Comitetului de amenajare a spațiului maritim
– Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia întrunirii Consiliului de administrație al Institutului European al Ombudsmanului, Adunării generale a Institutului European al Ombudsmanului, Evenimentului Aniversar „20 de ani de la înființarea instituției Avocatul Poporului” și Conferinței internaționale privind drepturile omului, în perioada 20-23 septembrie 2017
– Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la București la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor
– Hotărâre privind aprobarea programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
– Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naționale pentru românii de pretutindeni 2017-2020
– Hotărâre privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție
– Hotărâre privind încetarea execitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Isabel Bogdan
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Popică Eduard Andrei
– Hotărâre privind eliberarea doamnei Ioana Gabriela Costache din funcția de consul general, șef al Consulatului General al României la New York
– Hotărâre privind numirea doamnei Ioana Gabriela Costache în funcția de consul general, șef al Consulatului General al României la Montreal
– Hotărâre privind numirea domnului Radu Cătălin Dancu în funcția de consul general, șef al Consulatului General al României la New York

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 31 mai 2017 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative. Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Proiecte de lege

– Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) NR.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții;
– Proiect de lege pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la aceasta privind aspecte specifice referitoare la echipamentele aeronavelor, adoptate împreună la Cape Town, la 16 noiembrie 2001;
– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 decembrie 2016;
– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 4 august 2016;
– Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României;
– Proiect de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;
– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni;
– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată.

Ordonanțe de urgență

– Ordonanță de urgență privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
– Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Hotărâri

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară aprobat prin H.G. nr. 1288/2012;
– Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituțional pentru plata financiară, coordonarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen;
– Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007;
– Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României;
– Hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2017;
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București-Domnești”;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electrocentrale Constanța S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională a Uraniului S.A, aflată sub autoritatea Ministerului;
– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 și 2806, și a adresei poștale a imobilului 2932 în urma întabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unor părți din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosința gratuită a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”;
– Hotărâre privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani;
– Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023;
– Hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a componenței nominale a Comitetului de amenajare a spațiului maritim;
– Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia întrunirii Consiliului de administrație al Institutului European al Ombudsmanului, Adunării generale a Institutului European al Ombudsmanului, Evenimentului Aniversar „20 de ani de la înființarea instituției Avocatul Poporului” și Conferinței internaționale privind drepturile omului, în perioada 20-23 septembrie 2017;
– Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la București la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor;
– Hotărâre privind aprobarea programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”;
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;
– Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naționale pentru românii de pretutindeni 2017-2020;
– Hotărâre privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție;
– Hotărâre privind încetarea execitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Isabel Bogdan;
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Popică Eduard Andrei;
– Hotărâre privind eliberarea doamnei Ioana Gabriela Costache din funcția de consul general, șef al Consulatului General al României la New York;
– Hotărâre privind numirea doamnei Ioana Gabriela Costache în funcția de consul general, șef al Consulatului General al României la Montreal;
– Hotărâre privind numirea domnului Radu Cătălin Dancu în funcția de consul general, șef al Consulatului General al României la New York.

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (modificări) și alte acte normative – ședință de Guvern was last modified: iunie 6th, 2017 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter