Noile modificări ale Codului fiscal, punct cu punct. (IV) Contribuțiile sociale obligatorii (persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate)

2 feb. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2628

Despre

  • M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2015
  • O.G. nr. 4/2015
  • Modificarea şi completarea Codului fiscal

În M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2015, s-a publicat O.G. nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modif. ult.).

Prin respectiva ordonanță se aduc modificări cu privire la dispozițiile generale, la impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată și la contribuțiile sociale obligatorii.

În continuare, vom prezenta pe scurt modificările aduse de O.G. nr. 4/2015 cu privire la contribuțiile sociale obligatorii, mai precis, vom prezenta un capitol nou introdus intitulat „Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”. Menționăm faptul că aceste prevederi vor intra în vigoare la data de 1 februarie 2015.

Introducerea Capitolului I1 intitulat „Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”

Prin O.G. nr. 4/2015, se introduce, în cadrul Titlului IX2 („Contribuții sociale obligatorii”), un nou capitol, Capitolul I1 intitulat „Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”. Acest capitol conține un singur articol, art. 29620 (articol care, în vechea reglementare, făcea parte din Capitolul I intitulat „Contribuții sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor și venituri din pensii, precum și persoanele aflate sub protecția sau în custodia statului”).

Modificarea art. 29620 („Prevederi speciale”) Cod fiscal

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29620 era constituit din patru alineate, care reglementau declarația de inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate:

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

La alin. (1), se prevedea obligația persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 2963 lit. e) și g) [persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) și b) ( persoanele fizice rezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și orice alte venituri din desfășurarea unei activități dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, persoanele fizice nerezidente care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte) desfășoară activitate, cât și pe perioada în care acestea beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.], precum și instituției publice prevăzută la art. 2963 lit. f) pct. 1 [ANOFM, pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială ori de indemnizații de asigurări sociale de sănătate care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, și pentru care dispozițiile legale prevăd plata de contribuții sociale din bugetul asigurărilor pentru șomaj] de a depune la casele de asigurări de sănătate, până la 15 februarie 2011, Declarația inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la 31 decembrie 2010 și neachitată până la 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.

Potrivit alin. (2), declarația prevăzută anterior cuprindea și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care fuseseră depuse cereri de restituire în termen, și care nu fuseseră restituite până la 31 ianuarie 2011.

Potrivit alin. (3), modelul și conținutul declarației respective urmau să fie aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui CNAS.

La alin. (4) se stabilea faptul că dispozițiile respectivului titlu referitoare la contribuabilii prevăzuți la art. 2963 lit. c) și obligațiile de plată a contribuțiilor individuale de asigurări pentru șomaj și de asigurări sociale, corespunzătoare veniturilor profesionale, altele decât cele de natură salarială, plătite acestor persoane, se completează cu prevederile art. III din O.U.G. nr. 58/2010 (M. Of. nr. 431 din 28.06. 2010, cu modif. ult.).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 29620 are două alineate, prin care prevede următoarele:

La alin. (1) sunt reglementate dispoziții cu privire la categoriile de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Această categorie cuprinde:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru aceste venituri datorează contribuție;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (M. Of. nr. 401 din 20.07.2001, cu modifi. și compl. ult.), pentru aceste venituri datorează contribuție;

c) soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (republicat în M. Of. nr. 631 din 23.09.2009, cu compl. ult.), prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989 (M. Of. nr. 157 din 12.07.1993 cu modif. ult.), prin O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice [ Of. nr. 426 din 31.08.1999, aprobată cu modif. și compl. prin Legea nr. 189/2000 (M. Of. nr. 553 din 8.11.2000), cu modif. și compl. ult.], prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război (M. Of. nr. 130 din 31.03.1999), precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (M. Of. nr. 385 din 6.06.2002) cu modif. și compl. ult.), precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 [Persoanele care au obținut titlu de Luptător Rănit] din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (M. Of. nr. 654 din 20.07.2004, cu modifi. și compl. ult.), dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi;

e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată în M. Of. nr. 1 din 3.01.2008, cu modifi. și compl. ult.), dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

f) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția;

g) femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția sau dacă nivelul acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe țară, lunar.

La alin. (2), se prevede faptul că în vederea încadrării în condițiile privind realizarea de venituri prevăzute la alin. (1), CNAS transmite ANAF lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 372 din 28.04.2006 cu modif. și compl. ult.). Structura informațiilor și periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al președintelui ANAF și al președintelui CNAS.

Noile modificări ale Codului fiscal, punct cu punct. (IV) Contribuțiile sociale obligatorii (persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) was last modified: februarie 2nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter