Magistrații nu doresc reinventarierea arhivei SIPA şi transferarea către alte instituţii a informaţiilor „de interes operativ”

17 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1004
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 17 august 2016: Magistrații nu doresc reinventarierea arhivei SIPA și transferarea către alte instituții a informațiilor „de interes operativ”

Printr-o scrisoare deschisă, Uniunea Națională a Judecătorilor din România și Asociația Magistraților din România i-au solicitat premierului Dacian Cioloș, în data de 16 august 2016, să retragă de îndată proiectul de hotărâre de guvern inițiat de ministrul justiției, Raluca Prună, prin care dorește reinventarierea arhivei Direcției Generale de Protecție și Anticorupție (fosta SIPA) și transferarea către alte instituții a informațiilor „de interes operativ”, obținute de SIPA prin acțiuni de poliție politică și grave încălcări ale drepturilor omului, condamnate inclusiv de Comisia Europeană.

Magistrații au trimis solicitarea premierului Cioloș după ce ministrul justiției, Raluca Prună, a afirmat într-o emisiune televizată în seara zilei de 9 august 2016, printre multe inadvertențe, că scopul acestei hotărâri de guvern este și acela ca informațiile „de interes operativ” culese de SIPA să fie „transferate instituțiilor abilitate”.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Magistrații au comentat în scrisoare mai multe afirmații eronate făcute de ministrul justiției în respectiva emisiune, care au mers de la minimalizarea impactului negativ pe care SIPA – condusă de foști ofițeri de Securitate – l-a avut asupra justiției post-comuniste din România, până la a afirma că arhiva acestui serviciu nu a fost inventariată în ultimii zece ani.

„Asociația Magistraților din România (AMR) susține că, înainte de a demara orice altă măsură referitoare la arhiva D.G.P.A, se impune prezentarea unui raport complet de către Ministerul Justiției, care să evidențieze concluziile și responsabilitățile tuturor comisiilor care au funcționat anterior pentru a cerceta și inventaria această arhivă”, a spus judecător Gabriela Baltag, președinta AMR.

AMR solicită un raport amănunțit din partea Ministerului Justiției despre cele identificate până în prezent cu această arhivă, pentru a înțelege utilitatea inițiativei de față, dar mai ales pentru a avea garanția că această «cutie a Pandorei», redeschisă periodic, nu urmărește, în realitate, alte ținte”, a mai spus judecătoarea Baltag.

Scrisoarea integrală adresată premierului Cioloș poate fi accesată aici.

Sursa informației


Update 8 august 2016: Ministerul Justiției susține examinarea arhivei fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție

Referitor la scrisoarea deschisă semnată de Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România și Asociația Procurorilor din România, publicată în data de marți 26 iulie 2016, Ministerul Justiției face următoarele precizări:

Ministerul Justiției propune acest act normativ ca răspuns la solicitările venite din partea societății civile și din partea unor justițiabili – motivați de necesitatea probării cererilor adresate unor instanțe judecătorești în exercitarea drepturilor lor, de punere la dispoziție a unor documente din arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție (D.G.P.A/SIPA).

Considerăm că preocupările exprimate trebuie puse realist în lumina unei situații nereglementate timp de 10 ani și explicate în detaliu în Nota de fundamentare. Precizăm că în anii anteriori au mai fost inițiate demersuri pentru inventarierea arhivei, fără a deveni operaționale (de exemplu în 2013 când un alt proiect de Hotărâre de Guvern a primit avizul Consiliului Superior al Magistraturii).

În opinia Ministerului Justiției, această arhivă trebuie să înceteze să mai fie motiv de speculații și suspiciuni. Reamintim că una din organizațiile care a semnat scrisoarea deschisă este aceeași organizație care în data de 5 februarie 2016 cerea într-o altă scrisoare deschisă lămurirea problemei legate de arhiva SIPA, afirmând în mod eronat că arhiva ar fi fost transferată către un serviciu de informații.

Pentru toate aceste considerente, Ministerul Justiției a supus dezbaterii publice proiectul de HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție, luni 25 iulie 2016. Proiectul de act normativ este promovat cu respectarea tuturor prevederilor legale, inclusiv a celor legate de transparența decizională și supunerea spre dezbatere publică a unui proiect de act normativ. În perioada în care proiectul este supus dezbaterii publice, orice persoană sau organizație interesată poate transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la respectivul proiect.

În ceea ce privește chestiunile punctuale menționate în scrisoarea deschisă, facem următoarele precizări în scopul unei informări corecte și responsabile a opiniei publice:

«structura de securitate » menționată în proiect este constituită în temeiul Legii 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și a H.G. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. Astfel, potrivit art. 3 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, «structura de securitate » este definită drept „compartimentul specializat în protecția informațiilor clasificate, organizat în cadrul autorităților, instituțiilor publice, agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și al altor persoane juridice de drept public sau privat”.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Potrivit legii, la nivelul autorităților și instituțiilor publice se organizează activitatea de protecție a informațiilor clasificate prin compartimente/birouri/servicii de informații clasificate. […] Stabilirea structurilor de securitate sau a funcționarilor de securitate în cadrul instituțiilor publice este  corelată cu deținerea de informații clasificate de către acestea, respectiv volumul lor. Prin urmare, Ministerul Justiției nu poate răspunde la întrebarea dacă în sistemul judiciar mai există, în prezent, alte structuri de securitate, întrucât Ministerul nu coordonează și nu controlează activitatea legată de informațiile clasificate desfășurată de instituțiile din autoritatea judecătorească. Întrebarea trebuie adresată Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În ceea ce privește criteriile de stabilire a structurilor de securitate, respectiv a funcționarilor de securitate la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și atribuțiile care privesc gestiunea informațiilor clasificate, acestea sunt definite de art. 29, 31 din H.G. 585/2002.

Proiectul supus dezbaterii publice prevede doar faptul că „documentele cuprinse în arhiva fostei D.G.P.A. nu pot fi puse, pe perioada desfășurării activității Comisiei, – la dispoziția nici unei persoane fizice sau juridice în afara celor însărcinate, potrivit legii, să îndeplinească atribuții cu privire la documentele acestei arhive”. După finalizarea activității de inventariere, accesul la aceste documente se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte reglementări în materia prelucrării informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal.”


28 iulie 2016: Dezbatere publică referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție

Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție.

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București sau la adresa de e-mail [email protected]

Proiectul de Hotărâre

ART. 1

(1) Pentru inventarierea și predarea către Arhivele Naționale a arhivei aparținând fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției, în continuare fosta D.G.P.A., arhivă aflată în prezent în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor, se înființează Comisia pentru inventarierea și predarea documentelor din arhiva fostei D.G.P.A., în continuare Comisia.

(2) Comisia are următoarele atribuții principale:

  1. a) inventariază arhiva fostei D.G.P.A.;
  2. b) propune structurii de securitate din cadrul Ministerului Justiției clasificarea, declasificarea, trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a documentelor inventariate, respectiv distrugerea acestora, conform dispozițiilor legale;
  3. c) predă, după declasificare, în baza proceselor-verbale de predare-primire, către Administrația Națională a Penitenciarelor, dosarele de personal ale foștilor angajați ai D.G.P.A. identificate în arhivă;
  4. d) predă, după declasificare, în baza proceselor-verbale de predare-primire, către Arhivele Naționale documentele cu valoare istorică;

Art. 2

(1) Documentele cuprinse în arhiva fostei D.G.P.A. nu pot fi puse, pe perioada desfășurării activității Comisiei, – la dispoziția niciunei persoane fizice sau juridice în afara celor însărcinate, potrivit legii, să îndeplinească atribuții cu privire la documentele acestei arhive.

(2) Până la finalizarea inventarierii, documentele cuprinse în arhiva fostei D.G.P.A nu vor fi supuse niciunui proces de copiere – Comisia va putea furniza informații din documentele cuprinse în arhiva fostei D.G.P.A., dacă există proceduri judiciare în derulare, la cererea instanțelor judecătorești române sau străine.

(3) Persoanele fizice sau juridice care doresc sa consulte documente din arhiva fostei D.G.P.A se vor adresa, după predarea acestora, instituțiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c), d) și e).

ART. 3

(1) Comisia este alcătuită din următoarele persoane:

  1. a) doi reprezentanți al Ministerului Justiției și doi reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, desemnați de către ministrul justiției, dintre care cel puțin? unul cu responsabilități în păstrarea actelor sau documentelor în arhivă și unul cu responsabilități în gestionarea informațiilor clasificate;
  2. b) un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de președintele Consiliului;
  3. c) un reprezentant al Înaltei Curți de Casație și Justiție, desemnat de către președintele acesteia;
  4. d) un reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, desemnat de către procurorul general al acestui parchet.

(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) vor desemna câte un supleant pentru fiecare reprezentant desemnat potrivit prezentei hotărâri.

(3) Membrii Comisiei, precum și supleanții acestora  vor prezenta o declarație pe proprie răspundere, întocmită potrivit Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, precum și dovada îndeplinirii condițiilor de acces la informații clasificate, potrivit legii.

(4) Comisia este convocată la prima sa ședință de ministrul justiției sau de  persoana desemnată de către acesta. Cu ocazia primei ședințe a Comisiei se alege președintele acesteia  cu votul majorității membrilor Comisiei.

(5) Comisia se consideră legal reunită în prezența majorității membrilor săi.

(6) Deciziile Comisiei se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(7)  Activitatea în cadrul Comisiei nu este remunerată.

ART. 4

Activitatea Comisiei se desfășoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte reglementări în materia prelucrării informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal.

 ART. 5

(1) După inventariere și în vederea predării arhivei fostei D.G.P.A. către autoritățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c), d) și e). Comisia întocmește un raport pe care îl înaintează structurii de securitate din cadrul Ministerului Justiției, formulând, după caz, propunerile prevăzute la art.1 alin. (2) lit.b).

ART. 6

După îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 5, Comisia va preda în cel mult 30 de zile documentele din arhiva fostei a D.G.P.A către autoritățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c), d) și e). Cu ocazia predării-primirii se încheie un proces-verbal, după modelul prevăzut în Anexa nr.2.

ART. 7

(1) Secretariatul Comisiei prevăzute de art. 1 alin. (1) este asigurat de Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor, prin câte două reprezentanți din cadrul acestor instituții, desemnați prin ordin al ministrului justiției.  Desemnarea celor 2 reprezentanți ai  Administrației Naționale a Penitenciarelor se face prin ordin al ministrului justiției  la propunerea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(2) Administrația Națională a Penitenciarelor asigură îndeplinirea atribuțiilor Comisiei prin organizarea accesului în arhivă, potrivit prezentei hotărâri, asigurând, totodată, și custodia  acestei arhive.

ART. 8

Ministrul justiției poate emite ordine în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

ART. 9

(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii instituțiilor reprezentate în Comisie vor desemna membrii prevăzuți la art. 3 alin. (1), precum și supleanții prevăzuți de art. 3 alin. (2). În același termen vor fi desemnați și membrii secretariatului prevăzut la art. 7.

(2) Comisia prevăzută la art. 1 alin. (1) va finaliza activitățile prevăzute de prezenta hotărâre în termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia. La propunerea motivată a Comisiei, Ministerul Justiției poate propune Guvernului, o singură dată, prelungirea, cu cel mult 6 luni, a  termenului prevăzut la alin. (2).

Nota de fundamentare

Prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2004 privind funcționarea și atribuțiile Direcției Generale de Protecție și Anticorupție[1] (în continuare D.G.P.A.) din subordinea Ministerului Justiției, a fost înființată, ca structură specializată cu personalitate juridică, Direcția Generală de Protecție și Anticorupție, prin reorganizarea Serviciului Independent de Protecție și Anticorupție, care a fost desființat.

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2006 privind desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției[2], această direcție a fost desființată.

Conform dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 127/2006, în termen de 90 de zile de la data intrării sale în vigoare, D.G.P.A. se desființa și, în același termen, o comisie specială constituită prin ordin al ministrului justiției urma să inventarieze și să preia arhivele și documentele în lucru aparținând D.G.P.A. pe care să le preda ulterior, potrivit ordinului ministrului justiției, cu avizul conform al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, către Arhivele Naționale și către instituțiile din sistemul de apărare, siguranță națională și ordine publică, prin protocoale încheiate între aceste instituții și Ministerul Justiției.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 586/2006[3], termenul de 90 de zile prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 127/2006 a fost prorogat până la data de 30 iunie 2006, iar la expirarea acestui nou termen nu a mai fost emis, în termen legal, un alt act normativ de prorogare a termenului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 127/2006.

În prezent, arhiva fostei D.G.P.A. se află, sub sigiliu, în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor și cuprinde atât dosare de personal, cât și alte documente specifice.

De la data desființării D.G.P.A. și până în prezent (iulie 2016) au fost înregistrate la Ministerul Justiției o serie de solicitări fie din partea societății civile – de clarificare a acestui aspect, fie din partea unor justițiabili – motivați de necesitatea probării cererilor adresate unor instanțe judecătorești în exercitarea drepturilor lor, de punere la dispoziție a unor documente din arhiva fostei D.G.P.A., fără ca aceste solicitări să poată fi legal soluționate, la acel moment, datorită lipsei de temei legal cu privire la instituția competentă să desigileze și să inventarieze, respectiv să predea documentele acestei arhive ori să realizeze copii ale acestor documente.

Având în vedere faptul că nu a mai fost emis un act normativ de prorogare a termenului prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.127/2006, la nivelul Ministerului Justiției s-a apreciat că ar fi necesară emiterea unui nou act normativ, cu aceeași valoare, care să constituie temei pentru desigilarea arhivei fostei D.G.P.A., inventarierea acesteia, accesarea documentelor de interes pentru justițiabili și distribuirea, respectiv predarea documentelor  către autoritățile competente.

Proiectul de act normativ răspunde necesităților menționate prin crearea unei Comisii care, cu celeritate, trebuie să inventarieze documentele  din arhiva D.G.P.A. și să le predea, potrivit specificului acestora, instituțiilor competente cu gestionarea acestora. Astfel, se reglementează competența Comisiei de a propune structurii de securitate din cadrul Ministerului Justiției clasificarea, declasificarea, trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a documentelor inventariate, respectiv distrugerea acestora, conform dispozițiilor legale. După declasificarea, respectiv trecerea  acolo unde va fi cazul, la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a tuturor documentelor din arhiva D.G.P.A.,  Comisia se va reîntruni pentru a preda documentele după cum urmează:

– dosarele de personal ale foștilor angajați ai D.G.P.A. identificate în arhivă se predau, în baza proceselor-verbale de predare-primire, către Administrația Națională a Penitenciarelor,

-documente identificate ca având valoare istorică se predau către Arhivele Naționale;

– documentele clasificate, respectiv acele documente pentru care s-a dispus distrugerea, se predau structurii de securitate a Ministerului Justiției.

Având în vedere caracterul exclusiv tehnic al activității Comisiei, proiectul de act normativ prevede faptul că documentele nu pot fi puse, pe perioada desfășurării activității Comisiei, la dispoziția niciunei persoane fizice sau juridice în afara celor însărcinate, potrivit legii, să îndeplinească atribuții specifice, cu excepția situației în care informații din documentele cuprinse în arhiva fostei D.G.P.A. sunt solicitate de către instanțele judecătorești române sau străine, dacă există proceduri judiciare în derulare garanție suplimentară în acest sens fiind  prezența în cadrul  Comisiei  a unui reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii.

Activitatea Comisiei se va desfășura cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte reglementări în materia prelucrării informațiilor clasificare și a datelor cu caracter personal.

Comisia își va desfășura activitatea pentru o perioadă de maxim 6 luni, cu posibilitatea ca, la cererea motivată a acesteia, Ministerul Justiției să poată propună Guvernului, o singură dată, prelungirea activității pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

Sursa informației


[1] Publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 417 din 11 mai 2004.

[2] Publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 125 din 9 februarie 2006.

[3] Hotărârea Guvernului nr. 586/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 127/2006 privind desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției, Publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 395 din  8 mai 2006.

Magistrații nu doresc reinventarierea arhivei SIPA și transferarea către alte instituții a informațiilor „de interes operativ” was last modified: august 17th, 2016 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter