Arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă. Contestație respinsă ca nefondată (NCPP, L. nr. 302/2004)

14 mai 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 105
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 803/2020

L. nr. 302/2004: art. 104 alin. (9), art. 109, art. 112, art. 113; NCPP: art. 275 alin. (2) și (6), art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b)

Cu titlu preliminar, instanța de control judiciar notează că art. 113 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, reglementează procedura și condițiile predării persoanei solicitate și prevede următoarele:

(1) Predarea se realizează de Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul unității de poliție pe raza căreia se află locul de detenție, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de predare.

(2) Dacă din motive independente de voința autorităților române sau ale statului emitent, predarea nu se poate efectua în termenul stabilit de către Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și autoritatea competentă a statului emitent, aceasta va avea loc în termen de 10 zile de la noua dată convenită.

(3) În cazul în care sunt depășite termenele maxime pentru predare, fără ca persoana în cauză să fie primită de către statul emitent, se va proceda la punerea în libertate a persoanei urmărite, fără ca acest fapt să constituie un motiv de refuz al executării unui viitor mandat european de arestare, bazat pe aceleași fapte.

(4) În toate cazurile, în momentul predării, autoritățile române comunică autorităților statului emitent care asigură preluarea persoanei predate durata arestului efectuat de către aceasta în executarea mandatului european de arestare, cu scopul de a fi dedusă din pedeapsa sau din măsura privativă de libertate care se va aplica.

Art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004, republicată, statuează că instanța verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă se impune menținerea arestării în vederea predării. În acest sens, instanța se pronunță prin încheiere motivată, ținând seama de termenele prevăzute la art. 112.

Totodată, dispozițiile art. 104 alin. (10) teza finală din Legea nr. 302/2004, republicată, stabilesc că durata totală, până la predarea efectivă către statul membru emitent, nu poate depăși în niciun caz 180 de zile.

Pe de altă parte, potrivit art. 104 alin. (11) teza finală din Legea nr. 302/2004, republicată, în cazul în care instanța dispune executarea mandatului european de arestare, prin hotărârea de predare dispune și arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă, iar potrivit art. 104 alin. (13) din același act normativ: După întocmirea sentinței prevăzute la art. 109 sau a încheierii prevăzute la alin. (2) ori (9), după caz, judecătorul emite de îndată un mandat de arestare. Dispozițiile C. proc. pen. cu privire la conținutul și executarea mandatului de arestare se aplică în mod corespunzător.

Din interpretarea coroborată a acestor dispoziții legale rezultă că, în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare, instanța competentă dispune arestarea persoanei solicitate în vederea predării ei către statul emitent, măsură ce se verifică periodic până la predarea efectivă și a cărei durată totală – care cuprinde durata arestului, atât în procedura de executare a mandatului european de arestare anterioară pronunțării hotărârii definitive de predare, cât și în procedura ce urmează după momentul rămânerii definitive a hotărârii de predare și până la predarea efectivă, nu poate depăși 180 de zile.

În aceste coordonate de principiu, Înalta Curte făcând un scurt istoric al cauzei reține că:

– prin Sentința penală nr. 191/F din 1 octombrie 2020 a Curții de Apel București, secția I penală, pronunțată în Dosarul nr. x/2020, a fost admisă cererea privind executarea mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare din Germania și, pe cale de consecință, s-a dispus predarea și arestarea în vederea predării a persoanei solicitate A. pentru o durată de 30 de zile, începând cu data de 01 octombrie 2020 și până la data de 30 octombrie 2020, inclusiv.

– prin încheierea din 30 octombrie a Curții de Apel București, secția I penală, pronunțată în Dosarul nr. x/2020 măsura arestării în vederea predării persoanei solicitate a fost menținută pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 31.10.2020 până la 29.11.2020 inclusiv, la solicitarea autorităților judiciare germane, care nu au putut efectua preluarea persoanei solicitate din motive neimputabile și care au stabilit o nouă dată de predare, respectiv 30.11.2020;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– prin încheierea din 16 noiembrie 2020 a Curții de Apel București, secția I penală, pronunțată în Dosarul nr. x/2020, în baza art. art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004, a fost menținută măsura arestării în vederea predării față de persoana solicitată A., pe o perioadă de 21 zile, de la data de 30.11.2020 până la 20.12.2020 inclusiv, constatându-se că IGPR – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională – Biroul Național Sirene a transmis formularul M din data de 13.11.2020 prin care Biroul Sirene Germania informează cu privire la imposibilitatea realizării misiunii de preluare a persoanei solicitate în data de 19.11.2020 așa cum era stabilit, deoarece zborul planificat a fost anulat de către compania B. în contextul evoluției epidemiei de Covid 19, iar omologii germani nu au găsit un alt zbor direct spre România.

În cadrul prezentului demers judiciar, persoana solicitată A. solicită înlocuirea măsurii arestului preventiv în vederea predării cu măsura arestului la domiciliu, susținând că această măsura a fost menținută cu încălcarea dispozițiilor art. 113 alin. (1) și (2) din Legea nr. 302/2004, întrucât predarea nu s-a făcut în termenul de 20 zile de la momentul la care s-a dispus predarea prin sentința penală din 01 octombrie 2020.

Evaluând susținerile contestatorului persoană solicitată, Înalta Curte constată caracterul lor neîntemeiat, reținând în acest sens, pe de o parte, că termenul de 10 zile de la noua dată convenită pentru predare (30.11.2020), nu a fost depășit.

Pe de altă parte, conjunctura epidemiologică internațională actuală, determinată de răspândirea infecțiilor cauzate de coronavirusul – SARS-CoV2, care a avut ca urmare, printre altele, reducerea zborurilor dintre statul român și cel german constituie un motiv obiectiv, de notorietate și independent de voința autorităților române sau ale statului emitent, în sensul art. 113 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată, care a determinat imposibilitatea punerii în executare a mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate, până la acest moment. În consecință, susținerile contestatorului sunt neîntemeiate.

De asemenea, Înalta Curte reține că Legea nr. 302/2004, republicată, reglementează în cuprinsul art. 113 termenul în interiorul căruia trebuie să se realizeze predarea, precum și sancțiunea care intervine în caz contrar, respectiv aceea a punerii în libertate a persoanei solicitate în cazul în care sunt depășite termenele maxime pentru predare.

Aceste prevederi legale se completează cu dispozițiile art. 104 alin. (10), teza finală din Legea nr. 302/2004, republicată, care stabilesc că durata totală, până la predarea efectivă către statul membru emitent, nu poate depăși în niciun caz 180 de zile.

În acest context, Înalta Curte reține că persoana solicitată A. a fost reținută pentru 24 de ore, de la data de 20 septembrie 2020, iar începând cu data de 21 septembrie 2020 a fost arestată în vederea predării până la data de 20 decembrie, inclusiv.

În consecință, se constată că măsura arestării în vederea predării este legală și temeinică și din perspectiva perioadei maxime de 180 de zile înlăuntrul căreia trebuie să se realizeze efectiv predarea persoanei solicitate.

În același sens, este avută în vederea și jurisprudența instanței supreme, (Decizia penală nr. 472 din 13 august 2020, Decizia penală nr. 365 din 23 iunie 2020, Decizia penală nr. 410 din 09 iulie 2020, pronunțate de Înalta Curte, secția penală), care a statuat că după rămânerea definitivă a hotărârii de predare a persoanei solicitate în baza unui mandat european de arestare, instanța poate dispune, prin încheiere, menținerea arestării în vederea predării pentru o perioadă de 30 de zile, cu respectarea duratei totale a arestării de 180 de zile prevăzută în art. 104 alin. (10) din Legea nr. 302/2004 republicată, în ipoteza în care constată, conform art. 113 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 republicată, că din motive independente de voința autorităților române sau ale statului emitent – constând, de exemplu, în reducerea zborurilor dintre statul român și statul emitent, ca efect al situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea infecțiilor cauzate de coronavirusul SARS-CoV-2 – predarea nu se poate efectua în termenul stabilit către Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul IGPR și autoritatea competentă a statului emitent.

Pentru considerentele expuse, constatând că măsura arestării persoanei solicitate A. în vederea predării satisface pe deplin exigențele impuse de dispozițiile legale incidente în materie, fiind singura aptă a asigura finalizarea procedurii speciale reglementate de Legea nr. 302/2004, republicată, Înalta Curte, în conformitate cu dispozițiile art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C. proc. pen., va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva încheierii din data de 25 noiembrie 2020 pronunțate de Curtea de Apel București, secția I penală.

În baza art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va dispune obligarea contestatorului persoană solicitată la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 313 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă. Contestație respinsă ca nefondată (NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: mai 14th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter