Aprobarea unor măsuri bugetare (O.U.G. nr. 73/2023)

15 sept. 2023
287 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare

(M. Of. nr. 830 din 14 septembrie 2023)

Se aprobă unele măsuri bugetare.

 

În M. Of. nr. 830 din data de 14 septembrie 2023 s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din conținutul acestei Legi.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Articol unic

(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ordonatorilor principali de credite.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) și c) și de la prevederile art. 26 alin. (4) și (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (5) și ale anexei nr. 1 din Legea nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023, cu fondurile suplimentate în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat la titlul „Cheltuieli de personal”, potrivit alin. (1), se majorează plafonul nominal al cheltuielilor de personal al bugetului de stat, precum și plafonul nominal și cel exprimat ca procent în produsul intern brut al bugetului general consolidat, aprobate potrivit legii.

 

Aprobarea unor măsuri bugetare (O.U.G. nr. 73/2023) was last modified: septembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.