Aprobarea unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte, precum şi a modului de acordare a acestora (OMADR nr. 911/2016)

28 sept. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 524

Despre

  • M. Of. nr. 721 din 19 septembrie 2016
  • OMADR nr. 911/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMADR nr. 911/2016
(M. Of. nr. 721 din 19 septembrie 2016)
Art. 1 – art. 9

 

În M. Of. nr. 721 din 19 septembrie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (OMADR) nr. 911/2016 privind aprobarea unor ajutoare pentru reducerea producției de lapte, precum și a modului de acordare a acestora.

Conferintele Video Universul Juridic

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMADR nr. 911/2016

Art. 1 prevede faptul că respectivul ordin aprobă ajutoarele pentru reducerea livrărilor de lapte de vacă pentru o perioadă de 3 luni, precum și modul de acordare a acestora, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2016/1.612 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de acordare a unor ajutoare pentru reducerea producției de lapte, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2016/1.612.

Se acordă ajutoare solicitanților eligibili care își reduc livrările de lapte de vacă pentru o perioadă de 3 luni, denumită în continuare perioadă de reducere, în comparație cu aceeași perioadă din anul precedent, denumită în continuare perioadă de referință.

De asemenea, în sensul respectivului ordin, solicitanți eligibili înseamnă producătorii de lapte care au livrat lapte de vacă prim – cumpărătorilor în luna iulie 2016.

Art. 2 din OMADR nr. 911/2016

Art. 2 stabilește faptul că ajutoarele pentru reducerea livrărilor de lapte de vacă sunt stabilite la 14 euro/100 kg de lapte de vacă pentru volumul care corespunde diferenței dintre laptele de vacă livrat în cursul perioadei de referință și laptele de vacă livrat în cursul perioadei de reducere.

Pentru fiecare solicitant eligibil, ajutorul prevăzut la alin. (1) acoperă o cantitate de reducere a livrărilor de lapte de vacă mai mare de 1.500 kg, dar care nu depășește 50% din cantitatea totală de lapte de vacă livrată către prim-cumpărători în perioada de referință.

De asemenea, în cazul în care cantitatea de reducere a livrărilor de lapte este mai mare de 50% din cantitatea totală de lapte de vacă livrată către prim-cumpărători în perioada de referință, solicitantul eligibil poate primi ajutor pentru o cantitate autorizată de reducere a livrărilor de lapte de vacă egală cu 50% din cantitatea totală de lapte de vacă livrată către prim-cumpărători în perioada de referință.

Art. 3 din OMADR nr. 911/2016

Art. 3 dispune faptul că pentru obținerea ajutorului prevăzut la art. 2 alin. (1), solicitanții eligibili depun la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București pe raza căruia solicitantul își are domiciliul/sediul social cererea de ajutor însoțită de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul persoanelor juridice și în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, constituite potrivit Ordonanțai de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
d) copii ale contractelor de livrare a laptelui de vacă cu prim – cumpărătorii, valabil la data depunerii cererii de ajutor, precum și pentru perioada de reducere în cauză;
e) pentru livrările efectuate în perioada de referință în cauză și în luna iulie 2016, copii ale documentelor fiscale care atestă livrările, respectiv facturi, file din carnetul de comercializare.

Art. 4 din OMADR nr. 911/2016

Art. 4 prevede faptul că perioadele de reducere, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1612, sunt:

a) prima perioadă de reducere: octombrie, noiembrie și decembrie 2016;
b) a doua perioadă de reducere: noiembrie și decembrie 2016 și ianuarie 2017;
c) a treia perioadă de reducere: decembrie 2016, ianuarie și februarie 2017;
d) a patra perioadă de reducere: ianuarie, februarie și martie 2017.

Perioadele pentru depunerea cererilor de ajutor sunt următoarele:

a) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), de la data publicării prezentului ordin până în data de 21 septembrie 2016, ora 13;
b) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), de la data de 1 octombrie până în data de 12 octombrie 2016, ora 13;
c) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), de la data de 31 octombrie până în data de 9 noiembrie 2016, ora 13;
d) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), de la data de 28 noiembrie până în data de 7 decembrie 2016, ora 13.

De asemenea, solicitanții eligibili pot depune o singură cerere de ajutor aferentă unei singure perioade de reducere, cu excepția solicitanților care au depus o cerere pentru prima perioadă și care pot depune o cerere și pentru cea de-a patra perioadă.

Art. 5 din OMADR nr. 911/2016

Art. 5 dispune faptul că după verificarea cererilor de ajutor, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) transmite cantitățile de lapte livrate admisibile la Comisia Europeană.

Comisia Europeană stabilește, în funcție de cantitățile menționate la alin. (1), dacă acestea se încadrează în volumul total maxim prevăzut la art. 1 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1612, iar în cazul depășirii acestuia, Comisia Europeană stabilește un coeficient de atribuire pentru perioada de reducere în cauză, care se va aplica la fiecare cerere de ajutor.

După aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), APIA autorizează cantitățile solicitate și comunică fiecărui solicitant a cărui cerere a fost declarată admisibilă și plauzibilă cantitatea de reducere autorizată, în termen de 7 zile lucrătoare de la termenele-limită prevăzute la art. 4 alin. (2).

Art. 6 din OMADR nr. 911/2016

Art. 6 prevede faptul că pentru acordarea ajutorului prevăzut la art. 2 alin. (1), solicitanții eligibili cărora li s-au acordat autorizațiile prevăzute la art. 5 alin. (3) depun cererea de plată la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, unde au depus cererea de ajutor prevăzută la art. 3, însoțită de copii ale documentelor fiscale care atestă livrările către prim-cumpărători în perioada de reducere, respectiv facturi, file din carnetul de comercializare.

De asemenea, cererea de plată prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 45 de zile de la încheierea perioadei de reducere în cauză, așa cum este definită la art. 4 alin. (1).

Art. 7 din OMADR nr. 911/2016

Art. 7 stabilește faptul că în perioada cuprinsă între depunerea cererii de plată și plata ajutoarelor, APIA verifică dacă reducerea livrărilor de lapte de vacă s-a realizat în condițiile prezentului ordin și întocmește în acest sens un proces-verbal care se adaugă la documentația fiecărei cereri de ajutor.

În termen de maximum 90 de zile după încheierea perioadei de reducere în cauză și realizarea verificărilor prevăzute la alin. (1), se efectuează plata ajutoarelor.

Art. 8 din OMADR nr. 911/2016

Art. 8 prevede faptul că în cazul în care reducerea efectivă a livrărilor de lapte de vacă este mai mare decât cantitatea care rezultă din aplicarea art. 5 alin. (2), cuantumul ajutorului corespunde cantității autorizate.

În cazul în care reducerea efectivă a livrărilor de lapte de vacă reprezintă:

a) 80% sau mai mult din cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului corespunde reducerii efective a livrărilor de lapte de vacă, cu condiția să nu fie depășită cantitatea autorizată;

b) 50% sau mai mult, dar mai puțin de 80% din cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului se înmulțește cu un coeficient de 0,8;

c) 20% sau mai mult, dar mai puțin de 50% din cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului se înmulțește cu un coeficient de 0,5;

d) mai puțin de 20% din cantitatea autorizată, nu se plătește niciun ajutor.

Art. 9 din OMADR nr. 911/2016

Art. 9 stabilește faptul că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură elaborează formularele de cerere prevăzute la art. 3 și 6, procedurile detaliate de verificare a cererilor și a solicitanților eligibili, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Modelul cererilor este adus la cunoștința beneficiarilor prin afișare la sediile Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și pe site-ul oficial al instituției.

De asemenea, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pune la dispoziția solicitanților, prin centrele locale/județene, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică și se centralizează la centrele județene conform procedurilor interne.

Aprobarea unor ajutoare pentru reducerea producției de lapte, precum și a modului de acordare a acestora (OMADR nr. 911/2016) was last modified: septembrie 27th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter