Aprobarea Regulamentului privind procedura şi criteriile de evaluare profesională a magistraţilor-asistenţi din cadrul ÎCCJ (OPÎCCJ nr. 78/2023)

15 mart. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 61

Actul public în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție (OPÎCCJ) nr. 78/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura și criteriile de evaluare profesională a magistraților-asistenți din cadrul ÎCCJ și procedura privind promovarea în gradul imediat următor a acestora

(M. Of. nr. 210 din 14 martie 2023)

Având în vedere: 

– art. 106 alin. (1), (2) și (4), art. 236 alin. (2) și art. 264 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Se aprobă Regulamentul privind procedura și criteriile de evaluare profesională a magistraților-asistenți din cadrul ÎCCJ și procedura privind promovarea în gradul imediat următor a acestora.

 

În M. Of. nr. 210 din data de 14 martie 2023 s-a publicat Ordinul președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție (OPÎCCJ) nr. 78/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura și criteriile de evaluare profesională a magistraților-asistenți din cadrul ÎCCJ și procedura privind promovarea în gradul imediat următor a acestora.

Conferința națională de insolvență

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cuprinsul respectivului ordin.

Art. 1

Se aprobă Regulamentul privind procedura și criteriile de evaluare profesională a magistraților-asistenți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție și procedura privind promovarea în gradul imediat următor a acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ANEXĂ

REGULAMENT privind procedura și criteriile de evaluare profesională a magistraților-asistenți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție și procedura privind promovarea în gradul imediat următor a acestora

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Criteriile și indicatorii de evaluare a performanțelor profesionale

SECȚIUNEA 1: Criteriile și indicatorii de evaluare a performanțelor profesionale pentru magistrații-asistenți din cadrul secțiilor și al compartimentului Secții Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție

SUBSECȚIUNEA 1: A. Eficiența activității

SUBSECȚIUNEA 2: B. Calitatea activității

SUBSECȚIUNEA 3: C. Integritatea

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

SUBSECȚIUNEA 4: D. Obligația de formare profesională continuă și absolvirea unor cursuri de specializare

SECȚIUNEA 2: Criteriile și indicatorii de evaluare a performanțelor profesionale pentru magistrații-asistenți din cadrul compartimentelor Înaltei Curți de Casație și Justiție

SUBSECȚIUNEA 1: A. Eficiența activității

SUBSECȚIUNEA 2: B. Calitatea activității

SUBSECȚIUNEA 3: C. Integritatea

SUBSECȚIUNEA 4: D. Obligația de formare profesională continuă și absolvirea unor cursuri de specializare

SECȚIUNEA 3: Criteriile și indicatorii de evaluare a performanțelor profesionale pentru magistrații-asistenți care ocupă funcții de conducere

CAPITOLUL III: Comisiile de evaluare

CAPITOLUL IV: Procedura de evaluare

CAPITOLUL V: Promovarea în gradul imediat următor a magistraților-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție

CAPITOLUL VI: Dispoziții tranzitorii și finale

 

ANEXA nr. 1: FIȘĂ DE EVALUARE a activității profesionale a magistraților-asistenți din cadrul secțiilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Completului pentru soluționarea recursului în interesul legii, al Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum și al completurilor de 5 judecători și al Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție

ANEXA nr. 2: FIȘĂ DE EVALUARE a performanțelor profesionale pentru magistrații-asistenți din cadrul compartimentelor Înaltei Curți de Casație și Justiție

ANEXA nr. 3: FIȘĂ DE EVALUARE a performanțelor profesionale pentru magistrații-asistenți care ocupă funcții de conducere

 

Art. 6

(1) La analiza criteriului formării profesionale continue a magistraților-asistenți se vor avea în vedere următorii indicatori:

a) disponibilitatea de a participa la programele de formare profesională continuă ori la alte forme de perfecționare profesională;

b) studiul individual al legislației, practicii și doctrinei în materie;

c) studierea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

d) cunoștințe de operare pe calculator și cunoașterea unei limbi străine.

(2) În aprecierea aceluiași criteriu pot fi avute în vedere și prezentarea de teme la colocvii, simpozioane de specialitate, lucrări și articole publicate, inclusiv contribuții la elaborarea unor culegeri sau buletine de jurisprudență, proiecte și culegeri de acte normative, activitatea didactică, inclusiv cea de formator, tutore de practică, responsabil cu formarea continuă descentralizată, fără ca nerealizarea uneia dintre aceste activități să constituie temei pentru depunctare.

(3) Indicatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a), d) și alin. (2) vor fi avuți în vedere pentru caracterizarea completă a magistraților-asistenți, fără ca nerealizarea uneia dintre activitățile la care se referă aceștia să constituie temei pentru depunctare.

(…)

Art. 12

(1) Evaluarea magistraților-asistenți din cadrul secțiilor Înaltei Curți de Casație și Justiție se realizează de către comisii constituite la nivelul fiecărei secții, formate din președintele secției și câte 2 judecători din cadrul acesteia, desemnați, prin ordin, de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(2) Evaluarea magistraților-asistenți din cadrul Secțiilor Unite și al compartimentelor de specialitate se realizează de o comisie constituită din președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și cei 2 vicepreședinți ai acesteia.

(3) Pentru fiecare dintre comisiile prevăzute la alin. (1) și (2) se desemnează în mod similar și câte un membru supleant. Secretariatul comisiilor de evaluare este asigurat de personal auxiliar numit prin ordin al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(4) În situația în care președinții de secții sau conducătorii compartimentelor nu pot, din motive obiective temporare, să exercite atribuțiile specifice în cadrul comisiei de evaluare ori sunt incompatibili, aceștia sunt înlocuiți de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(5) Președintele comisiei de evaluare este președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv președintele de secție, după caz.

(6) Nu pot face parte din aceeași comisie de evaluare membrii care sunt soți, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv.

 

Aprobarea Regulamentului privind procedura și criteriile de evaluare profesională a magistraților-asistenți din cadrul ÎCCJ (OPÎCCJ nr. 78/2023) was last modified: martie 15th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.