Aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019 (Hotărârea CAFR nr. 18/2019)

8 mart. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 96

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Biblioteca Universul Juridic Sintact

Sumar

 

Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) nr. 18/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019

(M. Of. nr. 168 din 1 martie 2019)

Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019

 

În M. Of. nr. 168 din 1 martie 2019 s-a publicat Hotărârea CAFR nr. 18/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019.

Astfel, prin respectiva hotărâre se aprobă Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019, prevăzut în anexa la hotărâre.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale respectivului regulament.

 

Structură

 

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Procedura pentru depunerea candidaturilor”);

– Cap. III („Comisia de validare a candidaturilor”);

– Cap. IV („Alegătorii”);

– Cap. V („Procedura alegerilor”);

– Anexa 1(„Cerere de candidatură”);

– Anexa 2 („Declarație”);

– Anexa 3 („Calendarul pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină”);

– Anexa 4 („Declarație”);

– Anexa 5 („Buletin de vot”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1, Regulamentul include prevederile referitoare la procedura pentru depunerea candidaturilor, comisia de validare a candidaților, participanții la alegeri, procesul de votare și stabilirea rezultatelor alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină. În ceea ce privește Comisia de disciplină, aceasta este formată din 3 membri titulari și 2 membri supleanți, aleși în cadrul Conferinței, pentru o perioadă de 3 ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată, conform ROF și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei.

Pentru a fi ales în Comisia de disciplină, ca membru permanent sau supleant, orice membru al CAFR, persoană fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de eligibilitate, după cum urmează:

să aibă capacitate deplină de exercițiu;

să îndeplinească condițiile de bună reputație stabilite prin reglementările legale aplicabile;

să îndeplinească cerințele de pregătire profesională în conformitate cu prevederile legale aplicabile și a achitat CAFR cotizațiile fixe și/sau variabile de la dobândirea calității de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii;

să nu fi fost sancționat disciplinar de CAFR sau de ASPAAS, după caz, în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă;

să nu fie ales sau să nu dețină o funcție de conducere sau de execuție în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS;

să fi respectat procedura de depunere a candidaturii prevăzută în normele emise de CAFR.

Cererea de candidatură se depune în scris, prin scrisoare cu confirmare de primire sau direct la sediul Camerei din Strada Sirenelor nr. 67 – 69, sectorul 5, București, fiind întocmită potrivit modelului din anexă și însoțită de copia actului de identitate.

Conform art. 5 alin. (1), comisia de validare a candidaturilor este compusă din 3 membri, astfel:

un membru al Consiliului Camerei, care va fi și președintele comisiei;

secretarul general al Camerei;

un consilier juridic al Camerei.

În ceea ce privește participarea la vot, au acest drept membrii CAFR care au fost desemnați conform Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința organizată în data de 13 aprilie 2019.

Votul pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină este secret, urmând a se asigura cabine de vot pentru desfășurarea procesului de votare, iar buletinele de vot se introduc în urna amplasată în spațiul amenajat pentru votare. Așadar, votul „pentru” se realizează prin bifarea căsuței din dreptul numelui și prenumelui candidatului față de care se exprimă votul.

Potrivit art. 16 alin. (1), sunt declarați aleși candidații care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, fiind validați ca membri titulari candidații cu numărul cel mai mare de voturi, precedați de următorii 2 membri, care sunt membri supleanți, în ordine descrescătoare.

Lucrările Conferinței CAFR și activitatea Comisiei de numărare a voturilor se înregistrează audio și video, prin grija Camerei, prin intermediul unei firme de specialitate. Înregistrările se păstrează minim 3 ani.

 

Aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019 (Hotărârea CAFR nr. 18/2019) was last modified: martie 8th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter