Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al calificărilor (OME nr. 4.403/2022)

18 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 63

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar

Ordinul ministrului Educației (OME) nr. 4.403/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național al calificărilor

(M. Of. nr. 809 din 17 august 2022)

Având în vedere:

− art. 340 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

− art. 6-10 din H.G. nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări;

− art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației.

Campanie Craciun UJmag 2020
Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului național al calificărilor.

În M. Of. nr. 809 din 17 august 2022 s-a publicat Ordinul ministrului Educației (OME) nr. 4.403/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național al calificărilor.

Art. 1

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului național al calificărilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Autoritatea Națională pentru Calificări și Consiliul național al calificărilor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului național al calificărilor

Structura

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Finanțarea Consiliului

CAPITOLUL III: Componența Consiliului

CAPITOLUL IV: Atribuțiile Consiliului

CAPITOLUL V: Funcționarea Consiliului

Videoconferința regională de insolvență Buzău

CAPITOLUL VI: Membrii Consiliului

Art. 1

(1) La nivelul Autorității Naționale pentru Calificări, denumită în continuare A.N.C., se constituie un consiliu cu rol consultativ, fără personalitate juridică, format din reprezentați ai instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, ai studenților, ai asociațiilor profesionale, ai administrației publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor și ai comitetelor sectoriale.

(2) Consiliul național al calificărilor, denumit în continuare Consiliu, asistă A.N.C. în stabilirea strategiilor naționale și a planurilor de acțiune pentru dezvoltarea Cadrului național al calificărilor și a formării profesionale a adulților.

Art. 5

Consiliul îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

a) sprijină A.N.C. în elaborarea strategiilor naționale și a planurilor de acțiune în domeniul calificărilor și al formării profesionale continue;

b) exercită rol consultativ în avizarea proiectelor de acte normative și a metodologiilor referitoare la implementarea Cadrului național al calificărilor și la formarea profesională continuă;

c) sprijină A.N.C. în realizarea și extinderea relațiilor cu mediul economico-social, cu toate structurile implicate în sistemul național al calificărilor;

d) sprijină A.N.C. în aprobarea standardelor ocupaționale;

e) sprijină A.N.C. în realizarea de studii/cercetări/documente privind competențele și calificările europene pentru perioada 2030-2040;

f) sprijină A.N.C. în realizarea de studii/cercetări privind cererea pieței muncii în domeniul calificărilor;

g) sprijină A.N.C. în realizarea documentelor strategice înaintate către Ministerul Educației sau Guvernul României privind prognozele pentru noi ocupații/calificări/competențe;

h) sprijină A.N.C. în realizarea de studii/cercetări solicitate de Comisia Europeană, inclusiv raportări privind piața muncii și cererea acesteia în domeniul calificărilor;

i) sprijină A.N.C. în realizarea de studii/cercetări privind rezultatele învățării în învățământul preuniversitar și universitar;

j) sprijină A.N.C. în realizarea de studii/cercetări în alte domenii de interes, la solicitarea conducerii A.N.C.

Art. 7

Membrii Consiliului au următoarele obligații:

a) să participe la ședințele de lucru la care sunt convocați;

b) să asigure, prin activitatea desfășurată, îndeplinirea atribuțiilor Consiliului, cu respectarea legislației în vigoare;

c) să își asume conținutul proceselor-verbale de ședință prin verificarea aspectelor consemnate și semnarea acestuia;

d) să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal la care au acces, în condițiile legii;

e) să respecte reglementările privind regimul incompatibilităților și al conflictului de interese și să aplice prevederile legale privind modalitățile de evitare a conflictului de interese.

 

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național al calificărilor (OME nr. 4.403/2022) was last modified: august 18th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.