Aprobarea prospectelor de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2022 (OMF nr. 4183/2022)

5 dec. 2022
Vizualizari: 276
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar

Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 4183/2022 privind privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2022


(M. Of. nr. 1157 din data de 29 noiembrie 2022)

În temeiul:

– art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;

− art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;

− O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;

− Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin OMF nr. 318/2022, al Regulamentului BNR nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de BNR, al Regulamentului BNR nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și BNR.

Se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2022

 

 

În M. Of. nr. 1157 din data de 29 noiembrie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 4183/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2022.

Art. 1

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna decembrie 2022 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.400 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 630 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA nr. 1 PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2022

Art. 1

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna decembrie 2022, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Codul ISINData licitațieiData emisiuniiData scadențeiNr. de zileValoarea emisiunii

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– lei –

RO5QVT7SM1A18/12/202212/12/202229/11/2023352200.000.000

Art. 2

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.

Art. 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

(…)

Art. 7

(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10.00-12.00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8

În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 9

Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 10

Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – SaFIR.

Art. 11

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art. 12

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

ANEXA nr. 2 PROSPECT DE EMISIUNE a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2022

Art. 1

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna decembrie 2022, Ministerul Finanțelor anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 4, 5, 6, 7, 8, 10 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Codul ISIN*)Data licitațieiData SSONData emisiuniiData scadențeiMaturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală

Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

– lei/titlu –

Valoarea nominală a licitației de referință

– lei –

Valoarea nominală SSON

– lei –

RO1J9H39WKT45/12/20226/12/20227/12/202228/04/20361513,404,25129,83400.000.00060.000.000
ROJ0LNOCKHR85/12/20226/12/20227/12/202225/11/202542,973,505,75400.000.00060.000.000
RO4KELYFLVK48/12/20229/12/202212/12/202211/10/20341511,844,7540,34400.000.00060.000.000
ROZBOC49U09612/12/202213/12/202214/12/202230/10/202865,888,7553,94400.000.00060.000.000
RO0TLVC1MCW412/12/202213/12/202214/12/202225/11/202441,953,709,63400.000.00060.000.000
ROO7A2H5YIN815/12/202216/12/202219/12/202225/02/2032109,196,70272,59400.000.00060.000.000
ROAW5KY5CD7815/12/202216/12/202219/12/202226/01/202885,114,15185,90400.000.00060.000.000
RO52CQA3C82919/12/202220/12/202221/12/202229/09/2032109,788,2593,80400.000.00060.000.000
ROHRVN7NLNO219/12/202220/12/202221/12/202222/04/202673,344,85161,45400.000.00060.000.000
RO3B41D8EX1422/12/202223/12/202227/12/202225/07/202986,584,85102,98400.000.00060.000.000
RO7P95F9FNY622/12/202223/12/202227/12/202225/10/202774,832,5021,58200.000.00030.000.000

_______

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A.

Art. 2

Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3

Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei; ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

(…)

Aprobarea prospectelor de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2022 (OMF nr. 4183/2022) was last modified: decembrie 5th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.