Aprobarea prospectelor de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2022 (OMF nr. 4142/2022)

25 nov. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 68
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar

Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 4142/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2022


(M. Of. nr. 1131 din data de 24 noiembrie 2022)

În temeiul:

art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;

– O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin OMF nr. 318/2022, al Regulamentului BNR nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de BNR, al Regulamentului BNR nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și BNR.

Se aprobă privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2022.

 

 

În M. Of. nr. 1131 din data de 24 noiembrie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 4142/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2022.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din prezentul ordin.

Art. 1

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, în luna noiembrie 2022 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon – ambele denominate în euro, în valoare nominală totală de 800 milioane euro, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA nr. 1: PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna noiembrie 2022

Art. 1

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna noiembrie 2022, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont denominate în euro, astfel:

Videoconferința regională de insolvență Buzău
Codul ISINData licitațieiData emisiuniiData scadențeiNr. de zileValoarea emisiunii

– euro –

RO3SQY3RSKX528/11/202229/11/202227/11/2023363400.000.000

Art. 2

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont denominat în euro este de 5.000 euro.

Art. 3

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.

Art. 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

(…)

Art. 6

Prețul și randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – d x r / 360

Y = r/P,

în care:

P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadență;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

(…)

Art. 12

Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – SaFIR.

Art. 13

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

ANEXA nr. 2: PROSPECT DE EMISIUNE a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2022

Art. 1

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna noiembrie 2022, Ministerul Finanțelor anunță lansarea emisiunii de obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro, cu următoarele caracteristici:

Codul ISIN*)Data licitațieiData emisiuniiData scadențeiMaturitate inițială

– Nr. de ani –

Rata cuponului

– % –

Dobânda acumulată

– EUR/titlu –

Valoarea nominală totală

– EUR –

RO0OTTP19A7228/11/202229/11/202228/11/202534,400,60400.000.000

_______

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A., această serie se poate simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A.

Art. 2

Valoarea nominală totală a emisiunii de obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3

Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro este de 5.000 euro.

Art. 4

Dobânda (cuponul) se plătește anual la data de 28 noiembrie, începând cu data de 28 noiembrie 2023 și terminând cu 28 noiembrie 2025 inclusiv, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cuponului);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Art. 5

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

Art. 6

Obligațiunile de stat cu cupon denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

(…)

 

Aprobarea prospectelor de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2022 (OMF nr. 4142/2022) was last modified: noiembrie 25th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.