Aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019 și alte acte normative (Sedință de Guvern)

28 apr. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 783
Ședința de GuvernActele normativeSumar
27 aprilie 2017Proiecte de lege– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016
– Proiect de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
Proiecte de hotărâre– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin scrisorile semnate la 30 iunie 2016 la București, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main și la 28 decembrie 2016 la București, la Acordul de împrumut și finanțare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (Împrumutat) și Municipiul Timișoara (Agenția de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 3 din H.G. nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii și pentru abrogarea H.G. nr. 865/2006 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale
– Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuințe nr. 14, sc. A și B din Calea Mărășești, oraș Jimbolia, județul Timiș, construit prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al Orașului Jimbolia, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la vânzarea locuințelor
– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr.1856/2005 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici
– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr.296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unitățile de transfuzie-din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la 18 noiembrie 2016, la Mako, Ungaria
– Proiect de hotărâre pentru actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea instituțiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și pentru modificarea poziției nr. 39 din anexa la H.G. nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului
– Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.G. nr.1.705 /2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin H.G. nr. 106/2011
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 și a transmiterii unei părți din acesta și a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, județul Buzău
– Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galați, Olt, Călărași, Teleorman, Alba, Bacău, Constanța, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamț și municipiul București
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime – SA Galați, din portul Brăila, Portul Comercial Galați, Portul Docuri Galați și Portul Bazinul Nou Galați prevăzute la anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2017
– Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei
– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din H.G. nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și darea în administrare a unei părți din acest imobil Complexului Sportiv Național Lia Manoliu, instituție din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
– Proiect de hotărâre privind recunoașterea Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Protecție și Pază ca fiind de utilitate publică

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 27 aprilie 2017 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative. Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Proiecte de lege

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016;
– Proiect de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Proiecte de hotărâre

– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin scrisorile semnate la 30 iunie 2016 la București, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main și la 28 decembrie 2016 la București, la Acordul de împrumut și finanțare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (Împrumutat) și Municipiul Timișoara (Agenția de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 3 din H.G. nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii și pentru abrogarea H.G. nr. 865/2006 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale;
– Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuințe nr. 14, sc. A și B din Calea Mărășești, oraș Jimbolia, județul Timiș, construit prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al Orașului Jimbolia, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la vânzarea locuințelor;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr.1856/2005 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr.296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unitățile de transfuzie-din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la 18 noiembrie 2016, la Mako, Ungaria;
– Proiect de hotărâre pentru actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea instituțiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și pentru modificarea poziției nr. 39 din anexa la H.G. nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului;
– Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.G. nr.1.705 /2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin H.G. nr. 106/2011;
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 și a transmiterii unei părți din acesta și a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, județul Buzău;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galați, Olt, Călărași, Teleorman, Alba, Bacău, Constanța, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamț și municipiul București;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
– Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”;
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime – SA Galați, din portul Brăila, Portul Comercial Galați, Portul Docuri Galați și Portul Bazinul Nou Galați prevăzute la anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2017;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din H.G. nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor;
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și darea în administrare a unei părți din acest imobil Complexului Sportiv Național Lia Manoliu, instituție din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului;
– Proiect de hotărâre privind recunoașterea Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Protecție și Pază ca fiind de utilitate publică.

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Aprobarea programului de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019 și alte acte normative (Sedință de Guvern) was last modified: aprilie 28th, 2017 by Redacția ProLege
Campanie Craciun UJmag 2020

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter