Aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale (OPANAF nr. 1.000/2022)

27 mai 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 120

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF)  nr. 1.000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

(M. Of. nr. 517 din 26 mai 2022)

 

 

Având în vedere:

−avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 740.089 din 20.05.2022;

În temeiul:

– art. I alin. (7) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

– art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Prin prezentul ordin se aprobă…

În M. Of. nr. 517 din 26 mai 2022 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF)  nr. 1.000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

Art. 1

Prin prezentul ordin se aprobă:

a) Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legii, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, prevăzută în anexa nr. 2;

c) modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale”, prevăzut în anexa nr. 3.

ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legii

Art. 1

În vederea întocmirii și transmiterii către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori a listei cu obligațiile fiscale ce fac obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspecției fiscale, emise și comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecție fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale se va proceda după cum urmează:

a) vor fi identificate rapoartele de inspecție fiscală și actele administrativ-fiscale încheiate și comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferențe suplimentare de obligații fiscale reprezentând impozite, taxe și contribuții de natura celor ce intră sub incidența Legii nr. 72/2022;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

b) se va efectua o analiză a actelor identificate potrivit celor de mai sus, care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii dacă diferențele de obligații fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce intră sub incidența prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022;

c) în situația în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care intră sub incidența prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022, organul de inspecție fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligația fiscală principală, cât și cea accesorie, după caz);

d) în situația în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce intră sub incidența prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022, cât și sume care nu intră sub incidența actului normativ respectiv, organul de inspecție fiscală va proceda, pentru fiecare obligație fiscală în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligația fiscală principală, cât și pentru obligația fiscală accesorie, după caz. Acestea vor fi recalculate pentru aceeași perioadă pentru care au fost calculate inițial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligațiile fiscale de natura celor ce fac obiectul anulării conform Legii nr. 72/2022;

e) lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecție fiscală și avizată de șeful de serviciu și de șeful de administrație adjunct – inspecție fiscală, șeful de administrație adjunct – inspecție fiscală contribuabili mijlocii sau directorul general adjunct – inspecție fiscală (Direcția generală de administrare a marilor contribuabili – D.G.A.M.C.), după caz, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducătorului organului fiscal (directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice, șefii administrațiilor finanțelor publice sectoriale, șeful Administrației Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii);

f) în vederea identificării obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anulării, respectiv a perioadei pentru care se poate proceda la anularea acestora, anterior transmiterii listei către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori, se va proceda la solicitarea avizului serviciului juridic, în vederea confirmării faptului că obligațiile în cauză identificate de organul de inspecție fiscală fac obiectul anulării din punctul de vedere al respectării prevederilor legale în ceea ce privește prescripția;

g) în situația în care actele administrativ-fiscale identificate care cuprind obligații fiscale și constatări ce se încadrează în prevederile Legii nr. 72/2022 se află în procedură de soluționare a contestațiilor la organul fiscal și nu a fost comunicată o decizie de soluționare, organul de inspecție fiscală va menționa aceste aspecte în cuprinsul listei.

ANEXA nr. 2: PROCEDURĂ pentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

Art. 1

Prezenta procedură se aplică pentru obligațiile fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare lege.

Art. 2

Organele emitente ale deciziilor de impunere comunicate contribuabililor, care cuprind obligațiile fiscale prevăzute la pct. 1, transmit compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale ale contribuabilului, denumit în continuare compartiment de specialitate, lista care cuprinde obligațiile fiscale ce fac obiectul anulării, respectiv lista prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 1 la ordin.

(…)

Art. 7

Contribuabilii pentru care s-au stins, total sau parțial, prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituire, în baza cererii, a următoarelor:

a) sumele care au stins, în perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legii, obligațiile fiscale de natura celor prevăzute la art. I din lege;

b) sumele care au stins, după data intrării în vigoare a legii, obligațiile fiscale de natura celor prevăzute la art. I din lege.

Art. 8

În vederea restituirii obligațiilor fiscale stinse, de natura celor prevăzute la art. I din lege, prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale cap. I din Procedura de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004, sunt aplicabile în mod corespunzător.

ANEXA nr. 3: DECIZIE de anulare a obligațiilor fiscale

 

Aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale (OPANAF nr. 1.000/2022) was last modified: mai 27th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter