Aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (OMFP nr. 2800/2017)

26 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 697
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMFP nr. 2800/2017
(M. Of. nr. 846 din 25 octombrie 2017)
Se aprobă Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, prevăzută în anexa nr. 1.

În M. Of. nr. 846 din 25 octombrie 2017, a fost publicat OMFP nr. 2800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMFP nr. 2800/2017

Potrivit art. 1, se aprobă Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2 din OMFP nr. 2800/2017
Conform art. 2, se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Decizia de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 2;
b) Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 3;
c) Decizia de anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 4;
d) Decizia de repunere a penalităților de întârziere amânate la plată, aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 5.

De asemenea, se dispune și faptul că anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 3 din OMFP nr. 2800/2017

Art. 3 prevede faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa nr. 1 din OMFP nr. 2800/2017

Anexa nr. 1 conține Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA și dispune după cum urmează:

„Art. 1 („Dispoziții generale”)

(1) Prezenta procedură se aplică pentru obligațiile fiscale principale reprezentând TVA ale persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care optează pentru plata defalcată a acestei taxe în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent potrivit art. 22 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, denumită în continuare ordonanță.

(2) Facilitățile fiscale prevăzute la art. 24 din ordonanță se acordă de către Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organele fiscale subordonate, denumite în continuare organe fiscale competente.

(3) Contribuabilii fără domiciliu fiscal în România pot beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de ordonanță dacă desemnează un împuternicit potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală.

(4) Facilitățile prevăzute de ordonanță se acordă și în cazul obligațiilor vamale de plată reprezentând TVA, transmise organului fiscal competent de către autoritatea vamală, în vederea recuperării”.

„Art. 2 („Obiectul facilităților fiscale”)

Pachet: Principiile procedurei judiciare

(1) Organul fiscal competent acordă următoarele facilități fiscale:

a) amânarea la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;
b) anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

(2) Penalitățile de întârziere ce fac obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1) sunt aferente:

a) obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;
b) obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, cuprinse în decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017 cu termen de plată după această dată;
c) obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eșalonare la plată, aflată în derulare la data de 30 septembrie 2017, a cărei valabilitate se pierde până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv;
d) obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eșalonare la plată aflată în derulare la data de 30 septembrie 2017 sau care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, potrivit Codului de procedură fiscală, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la art. 24 din ordonanță, și doresc menținerea eșalonării la plată;
e) obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, dar pentru care contribuabilul depune, odată cu notificarea privind opțiunea de plată defalcată a TVA, o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv;
f) obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, cuprinse într-un act administrativ fiscal a cărui executare este suspendată în condițiile legii, la data de 30 septembrie 2017 și care încetează până la 31 decembrie 2017, inclusiv;
g) obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA stabilite suplimentar de către organele de inspecție fiscală ca urmare a unei cereri de rambursare care la data de 31 decembrie 2017 se afla în curs de soluționare”.

„Art. 3 („Procedura de acordare a amânării la plată”)

(1) În baza notificării privind opțiunea de plată defalcată a TVA, organul fiscal competent emite și comunică din oficiu:

a) contribuabilului – decizia de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin;
b) instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului – adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite prin poprire.

(2) Odată cu emiterea actelor prevăzute la alin. (1), pentru penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA care fac obiectul amânării la plată:

a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
b) nu se efectuează stingerea până la data comunicării deciziei de anulare la plata penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA sau a deciziei de repunere a penalităților de întârziere amânate la plată, aferente obligațiilor de plată principale reprezentând TVA, după caz.

(3) În situația în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii care cuprinde obligații de plată accesorii prevăzute la art. 2, organul fiscal competent emite, odată cu această decizie, și decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, prevederile alin. (1) și (2) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA înlocuiește decizia emisă anterior.

(4) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA”.

„Art. 4 („Procedura de acordare a anulării penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA”)

(1) Anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA se efectuează din oficiu, în baza notificării privind opțiunea de plată defalcată a TVA, depusă la registratura organului fiscal competent în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017.

(2) În baza notificării prevăzute la alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2018-31 ianuarie 2018, organul fiscal competent analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 24 din ordonanță și emite decizia de anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, cu excepția situației prevăzute la art. 24 alin. (13) din ordonanță.

(3) În situația în care condițiile prevăzute la art. 24 din ordonanță nu sunt îndeplinite, amânarea la plată își pierde valabilitatea, iar organul fiscal competent emite și comunică contribuabilului decizia de repunere a penalităților de întârziere amânate la plată, aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin”.
„Art. 5 („Procedura de acordare a anulării la plată în cazul contribuabililor care beneficiază de eșalonări la plată”)

(1) În situația în care contribuabilii care depun notificare și care la data de 30 septembrie 2017 beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2017 și 31 decembrie 2017 pot beneficia de anularea penalităților de întârziere, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1), dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 24 din ordonanță, dar doresc și menținerea eșalonării la plată. Prevederile art. 3 se aplică în mod corespunzător.

(2) Odată cu emiterea deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, organul fiscal competent emite și comunică contribuabilului, după caz, decizii prin care modifică actele emise ca urmare a acordării eșalonărilor la plată, respectiv:

a) decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale;
b) decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare.

(3) În situația în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a facilității prevăzute la art. 24 din ordonanță, organul fiscal competent emite și comunică contribuabilului decizia de anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA.

(4) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a facilității prevăzute la art. 24 din ordonanță, penalitățile de întârziere amânate la plată se repun în sarcina contribuabilului, prin introducerea acestora în amânarea la plată sau eșalonarea la plată, după caz. În acest sens, organul fiscal emite și comunică contribuabilului, dup caz:

a) decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale;
b) decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare.

(5) Penalitățile de întârziere amânate la plată potrivit art. 24 din ordonanță se reintroduc în eșalonarea la plată, prin refacerea graficului de plată cu păstrarea perioadei de eșalonare aprobate inițial”.

Aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (OMFP nr. 2800/2017) was last modified: octombrie 26th, 2017 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter