Aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – modificări (OPANAF nr. 3300/2017)

29 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1504

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OPANAF nr. 2011/2016
(M. Of. nr. 589 din 3 august 2016)
OPANAF nr. 3300/2017
(M. Of. nr. 938 din 28 noiembrie 2017)

– modifică: pct. 1.1 lit. a) și pct. 6, din secțiunea 1 „Dispoziții generale” a anexei nr. 1; pct. 1 și pct. 4 din secțiunea a 2-a „Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal” a anexei nr. 1; anexa nr. 2 la anexa nr. 1; anexa nr. 2; anexa nr. 4

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

– introduce: pct. 13^1 și pct. 13^2 din secțiunea 1 „Dispoziții generale” a anexei nr. 1

– abrogă: pct. 2. (1) lit. b), pct. 3 lit. b) și pct. 5 lit. b) din secțiunea a 2-a „Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal” a anexei nr. 1

În M. Of. nr. 938 din 28 noiembrie 2017, a fost publicat OPANAF nr. 3300/2017 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 2011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

În continuare, vom prezenta modificările aduse OPANAF nr. 2011/2016 prin OPANAF nr. 3300/2017.

Potrivit art. I din OPANAF nr. 3300/2017, OPANAF nr. 2011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în M. Of. nr. 589 din 3 august 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

Pct. 1.1 lit. a) din secțiunea 1 a anexei nr. 1  la OPANAF nr. 2011/2016 (modificat prin OPANAF nr. 3300/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 1.1 lit. a) din secțiunea 1 „Dispoziții generale” a anexei nr. 1 prevedea:

„1.1. Prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât:

a) au fost declarate inactive conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală) sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii;

(…)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 1, la secțiunea 1 „Dispoziții generale” pct. 1.1, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) au fost declarate inactive conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală);”.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Pct. 6 din secțiunea 1 a anexei nr. 1 la OPANAF nr. 2011/2016 (modificat prin OPANAF nr. 3300/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 6 din secțiunea 1 „Dispoziții generale” a anexei nr. 1 prevedea:

„6. (1) După primirea cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate analizează informațiile cuprinse în cerere și, după caz, în documentația prezentată și verifică caracterul complet și corectitudinea acestora. De asemenea, verifică dacă temeiul legal al solicitării de înregistrare în scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA.

(2) În soluționarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA depuse de persoanele impozabile – societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile, în mod corespunzător, și prevederile procedurale privind criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 1, la secțiunea 1 „Dispoziții generale”, pct. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) După primirea cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate analizează informațiile cuprinse în cerere și, după caz, în documentația prezentată și verifică caracterul complet și corectitudinea acestora. De asemenea verifică dacă temeiul legal al solicitării de înregistrare în scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care a fost respinsă cererea anterioară de înregistrare în scopuri de TVA, după caz.

(2) Pentru soluționarea cererii de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoana impozabilă – societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru această persoană impozabilă s-a primit de la compartimentul cu atribuții în evaluarea riscului fiscal vreun referat întocmit ca urmare a înscrierii persoanei impozabile în selecția efectuată în baza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal, în condițiile ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la pct. 1.2.

(3) Dacă pentru persoana impozabilă există vreun referat întocmit potrivit alin. (2), compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, menționate la pct. 9”.

 

Pct. 13^1 și pct. 13^2 din secțiunea 1 a anexei nr. 1 la OPANAF nr. 2011/2016 (modificat prin OPANAF nr. 3300/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 1, la secțiunea 1 „Dispoziții generale”, după pct. 13 se introduc două noi puncte, pct. 13^1 și 13^2, care vor avea următorul cuprins:

„13^1. Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, prevăzută la pct. 9 lit. c), compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală, situație în care termenul de soluționare a cererii se prelungește cu perioada cuprinsă între data transmiterii invitației către contribuabil și data prezentării acestuia la organul fiscal. Organul fiscal înștiințează contribuabilul cu privire la prelungirea termenului de soluționare a cererii, asupra obligativității de a prezenta, la termenul stabilit pentru audiere, documentele și informațiile solicitate, precum și asupra posibilității de a furniza alte probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei în vederea soluționării cererii.

13^2. La finalizarea audierii se va încheia un proces-verbal, semnat de organul fiscal și de contribuabil sau, după caz, de persoana împuternicită să reprezinte contribuabilul în relația cu organul fiscal, în care se vor consemna cel puțin următoarele elemente: numele și prenumele reprezentantului organului fiscal care participă la audiere, numele și prenumele reprezentantului legal al contribuabilului care participă la audiere, data la care are loc audierea, informații referitoare la cererea contribuabilului (numărul și data cererii, situația în care se încadrează), documentele și informațiile prezentate la audiere care au fost solicitate sau probele suplimentare considerate relevante de către contribuabil, constatările organului fiscal cuprinse în referat, precum și punctul de vedere al contribuabilului. Mențiuni privind audierea se înscriu și în cuprinsul deciziei emise de organul fiscal”.

 

Pct. 1 din secțiunea a 2-a a anexei nr. 1 la OPANAF nr. 2011/2016 (modificat prin OPANAF nr. 3300/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 1 din secțiunea a 2-a „Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal” a anexei nr. 1 prevedea:

„1. În situația persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru că au fost declarate în inactivitate sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situația care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 1, la secțiunea a 2-a „Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal”, pct. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. În situația persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru că au fost declarate în inactivitate, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situația care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal”.

 

Pct. 2. (1) lit. b), pct. 3 lit. b) și pct. 5 lit. b) din secțiunea a 2-a a anexei nr. 1 la OPANAF nr. 2011/2016 (modificat prin OPANAF nr. 3300/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 2. (1) lit. b), pct. 3 lit. b) și pct. 5 lit. b) din secțiunea a 2-a „Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal” a anexei nr. 1 prevedeau:

„2. (1) După primirea cererii de înregistrare în scopuri de TVA (formular 099), compartimentul de specialitate verifică următoarele:

(…)

b) dacă persoana impozabilă și-a reluat activitatea prin înscrierea acestei mențiuni în registrul comerțului, până la data primirii cererii de înregistrare;

(…)”.

„3. Compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, dacă la data depunerii cererii de înregistrare este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(…)

b) persoana impozabilă nu a înregistrat în registrul comerțului mențiunea de reluare a activității, potrivit legii;

(…)”.

„5. Compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante, dacă la data depunerii cererii de înregistrare sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(…)

b) persoana impozabilă a înregistrat în registrul comerțului mențiunea de reluare a activității, potrivit legii;

(…)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 1, la secțiunea a 2-a „Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal”, pct. 2. (1) lit. b), pct. 3 lit. b) și pct. 5 lit. b) se abrogă.

 

Pct. 4 din secțiunea a 2-a a anexei nr. 1 la OPANAF nr. 2011/2016 (modificat prin OPANAF nr. 3300/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 4 din secțiunea a 2-a „Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal” a anexei nr. 1 prevedea:

„4. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situația care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 1, la secțiunea a 2-a „Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal”, pct. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situația care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA. În situația prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal sunt aplicabile prevederile secțiunii a 5-a pct. 3 din procedură”.

 

Anexa nr. 2 la anexa nr. 1 la OPANAF nr. 2011/2016 (modificat prin OPANAF nr. 3300/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 2 la anexa nr. 1 avea următorul cuprins:

Anexa nr. 2 la Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 05.07.2016 prevăzută în anexa nr. 1 la OPANAF nr. 2011/2016

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . .

Aprobat
Conducătorul unității fiscale,
. . . . . . . . . .
Avizat
Conducătorul adjunct al unității fiscale,
. . . . . . . . . .
Verificat
Șef compartiment specialitate,
. . . . . . . . . .

REFERAT
privind soluționarea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată depuse în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Codul de înregistrare în scopuri de TVA care a fost anulat . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal . . . . . . . . . .

Înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată începând cu data de . . . . . . . . . ., întrucât . . . . . . . . . . (Se detaliază motivele de fapt și de drept pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.)

B. Din analiza Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), înregistrată cu nr. . . . . . . . . . ., precum și a următoarelor informații și documente: . . . . . . . . . .

C. Propunem:

– Respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, depusă după anularea înregistrării în scopuri de TVA, pentru următoarele motive:
– Informațiile solicitate contribuabilului nu au fost prezentate în termenul înscris în notificare, respectiv 15 zile de la primirea notificării. Prin Adresa nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., au fost solicitate următoarele date sau documente . . . . . . . . . .

– La data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA:
– persoana impozabilă era declarată inactivă conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
– persoana impozabilă se afla în stare de inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii;
– persoana impozabilă avea fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:
– infracțiunilor;
– atragerii răspunderii solidare cu debitorul.

– actualii administratori/asociați (în cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic) . . . . . . . . . . (Se înscriu datele de identificare ale acestora.)

aveau fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:
– infracțiunilor
– atragerii răspunderii solidare cu debitorul.
– persoana impozabilă nu a depus deconturile de TVA, în condițiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal;
– persoana impozabilă nu a evidențiat în deconturile de TVA depuse nicio operațiune, în condițiile art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal;
– alte motive legale de respingere . . . . . . . . . . (Se detaliază motivele de fapt și de drept.)

– Înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul:
– art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal;
– art. 316 alin. (12) lit. b) din Codul fiscal;
– art. 316 alin. (12) lit. c) din Codul fiscal;
– art. 316 alin. (12) lit. d) din Codul fiscal.

Întocmit
. . . . . . . . . .

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 2 la anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la OPANAF nr. 3300/2017.

 

Aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – modificări (OPANAF nr. 3300/2017) was last modified: noiembrie 29th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter