Aprobarea Procedurii de decontare a sumei pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile O.U.G. nr. 147/2020 (OPANOFM nr. 593/2020)

14 sept. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 167

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Sumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora

 

(M. Of. nr. 836 din 11 septembrie 2020)

 

 

 

Se aprobă Procedura  de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora

 

În M. Of. nr. 836 din 11 septembrie 2020 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora. 

Vă prezentă, în continuare, dispozițiile regăsite în respectivul ordin.

Art. 1

„Se aprobă Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, documentele justificative, precum și modelul acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 2

Pachet: Principiile procedurei judiciare

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în trei zile de la data publicării”.

Redăm, în cele ce urmează,  dispozițiile regăsite în anexa care cuprinde Procedura  de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora. 

Art. 1

„Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, denumită în continuare ordonanța de urgență, angajatorii depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a căror rază teritorială aceștia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, după caz, își desfășoară activitatea o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, care va fi datată și semnată de reprezentantul legal”.

Art. 2

„(1) Cererea prevăzută la art. 1 va fi însoțită de următoarele documente justificative:

a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

b) copii de pe statele de plată și pontajele din care să reiasă acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă;

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de ordonanța de urgență, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură;

d) dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și a contribuției asiguratorie pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă.

(2) Cererea și documentele justificative prevăzute la alin. (1) se transmit de către angajatori electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în termenul de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației, prevăzut de art. 5 alin. (2) din ordonanța de urgență.

(3) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).

(4) În situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise potrivit alin. (1), precum și în situația în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare”.

Art. 3

„Verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), (4) și (5) din ordonanța de urgență se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, transmise de către instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ sau serviciile de zi în termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activităților din serviciile de zi, prevăzut de art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență”.

Art. 4

„(1) Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

(2) Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se respinge în situația în care cererea și documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) se transmit după împlinirea termenului prevăzut de art. 5 alin. (2) din ordonanța de urgență, precum și în situația în care se constată de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București neîndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației”.

Art. 5

„(1) Decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, în termenul de 15 zile calendaristice prevăzut de art. 5 alin. (3) din ordonanța de urgență, care curge de la data înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) În situația prevăzută la art. 2 alin. (4), termenul de 15 zile calendaristice prevăzut de art. 5 alin. (3) din ordonanța de urgență curge de la data înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a clarificărilor scrise și/sau a documentelor suplimentare solicitate”.

Art. 6

„Debitele rezultate în urma constatării de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a nerespectării condițiilor de decontare a indemnizației pentru fiecare zi liberă se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare”.

Aprobarea Procedurii de decontare a sumei pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile O.U.G. nr. 147/2020 (OPANOFM nr. 593/2020) was last modified: septembrie 14th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter