Aprobarea O.U.G. nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (Legea nr. 75/2017)

1 mai 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 310

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 31/2016
(M. Of. nr. 488 din 30 iunie 2016)
Legea nr. 75/2017
(M. Of. nr. 300 din 27 aprilie 2017)
modifică: titlul O.U.G.

Conferintele Video Universul Juridic

introduce: art. unic alin. (2)

În M. Of. nr. 300 din 27 aprilie 2017, a fost publicată Legea nr. 75/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 31/2016 prin Legea nr. 75/2017.

 

Titlul O.U.G. nr. 31/2016 (modificată prin Legea nr. 75/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul O.U.G. era:

„Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 31 din 28 iunie 2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul O.U.G. este:

Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență”.

 

Art. unic alin. (2) din O.U.G. nr. 31/2016 (modificată prin Legea nr. 75/2017)

 

Noua reglementare

La articolul unic, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. unic alin. (2) dispune următoarele:

 „(2) După articolul 14^1 se introduce un nou articol, articolul 14^2, cu următorul cuprins:

 „Art. 14^2

(1) Dobânda acumulată la sumele de prefinanțare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de coeziune 2007 – 2013, rămasă neutilizată, respectiv sumele recuperate ulterior, se utilizează în exclusivitate pentru reîntregirea la bugetul de stat a sumelor utilizate pentru cofinanțarea programelor operaționale, respectiv a proiectelor aferente Programului operațional sectorial Transport și se evidențiază conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.

 (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum și Ministerul Transporturilor să vireze sumele reprezentând dobânda acumulată la sumele de prefinanțare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de coeziune 2007 – 2013, aflate în contul de disponibil 50.01.51 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015”, conform prevederilor alin. (1).

(3) În cazul în care sumele respective au fost virate în conturile de venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 4.017/4.374/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management și Ministerul Transporturilor să vireze, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul 20.A.31.09.00 „Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de coeziune 2007 – 2013, precum și programelor de cooperare transfrontalieră” codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv al Ministerului Transporturilor, sumele determinate ca diferență dintre veniturile bugetare încasate în anul 2017 și totalul plăților dispuse din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, conform prevederilor alin. (1).

(4) Pentru sumele existente în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (3) codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Fondurilor Europene, virarea se efectuează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

(5) Se autorizează Autoritatea de certificare și plată să vireze sumele existente în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice – Autoritatea de certificare și plată, reprezentând dobânda acumulată la sumele de prefinanțare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de coeziune 2007 – 2013, conform prevederilor alin. (1)”.

Aprobarea O.U.G. nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (Legea nr. 75/2017) was last modified: aprilie 28th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter