Aprobarea O.G. nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie (Legea nr. 44/2017)

6 apr. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3567

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.G. nr. 23/2016
(M. Of. nr. 658 din 29 august 2016)
Legea nr. 44/2017
(M. Of. nr. 231 din 4 aprilie 2017)

– modifică:  art. 5 alin. (1), lit. b); art. 5 alin. (1), lit. g); art. 5 alin. (2); art. 6, lit. a); art. 7 alin. (2), (3), partea introductivă a alin. (4) și alin. (5) și (6); art. 8 alin. (2)

– introduce: art. 7 alin. (1^1) și (1^2);  art. 8 alin. (4) și (5)

– abrogă: art. 7 alin. (1), lit. a) și e)

În M. Of. nr. 231 din 4 aprilie 2017, a fost publicată Legea nr. 44/2017 pentru modificarea O.G. nr. 23/2016 pentru aprobarea O.G. nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legea nr. 44/2017 prin O.G. nr. 23/2016.

 

Art. 5 alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 23/2016 (modificată prin Legea nr. 44/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1), lit. b) prevedea faptul că:

„(1) Pe lângă Institutul Național de Administrație funcționează un Consiliu de coordonare format din:

(…)

b) un reprezentant desemnat de Cancelaria Prim-Ministrului;”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1), lit. b) dispune următoarele:

Pachet: Principiile procedurei judiciare

„b) un reprezentant desemnat de Secretariatul General al Guvernului”.

 

Art. 5 alin. (1), lit. g) din O.G. nr. 23/2016 (modificată prin Legea nr. 44/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1), lit. g) prevedea faptul că:

„(1) Pe lângă Institutul Național de Administrație funcționează un Consiliu de coordonare format din:

(…)

g) un reprezentant al mediului academic;”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1), lit. g) dispune următoarele:

„g) un reprezentant al mediului academic desemnat de Consiliul Național al Rectorilor”.

 

Art. 5 alin. (2) din O.G. nr. 23/2016 (modificată prin Legea nr. 44/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea faptul că:

„(2) Membrii desemnați potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), d), f), g) și h) sunt persoane cu experiență în formarea profesională și în managementul funcției publice care nu sunt funcționari publici, înalți funcționari publici și nu ocupă funcții de demnitate publică”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Membrii desemnați potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), d), f), g) și h) sunt persoane cu experiență în formarea profesională și în managementul funcției publice. Membrii desemnați potrivit prevederilor alin. (1) lit. g) și h) nu sunt funcționari publici, înalți funcționari publici și nu ocupă funcții de demnitate publică”.

 

Art. 6, lit. a) din O.G. nr. 23/2016 (modificată prin Legea nr. 44/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6, lit. a) prevedea faptul că:

„Consiliul de coordonare îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) avizează propunerile de programe de formare profesională organizate de Institutul Național de Administrație, programe ce sunt avizate în condițiile legii, și tematica specifică a acestora”;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6, lit. a) dispune următoarele:

„a) avizează propunerile de programe de formare profesională organizate de Institutul Național de Administrație și tematica specifică a acestora”.

 

Art. 7 alin. (1), lit. a) și e) din O.G. nr. 23/2016 (modificată prin Legea nr. 44/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1), lit. a) și e) prevedea faptul că:

„(1) Institutul Național de Administrație organizează următoarele forme de pregătire, cu durata stabilită în condițiile legii și respectând toate reglementările din domeniul calificărilor, al standardelor ocupaționale și al controlului calității în domeniul formării continue, astfel:
a) programe de formare profesională specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici;

(…)
e) seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică centrală și locală, precum și alte categorii de formare, în condițiile legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1), lit. a) și e) – se abrogă.

 

Art. 5 alin. (1), lit. g) din O.G. nr. 23/2016 (modificată prin Legea nr. 44/2017)

 

Noua reglementare

La art. 7, după alin. (1), se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1^1) și (1^2) dispune următoarele:

(1^1) Institutul Național de Administrație organizează programe de formare profesională specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici sau a altor funcții publice, în condițiile legii.

 (1^2) Institutul Național de Administrație organizează seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică centrală și locală, ca forme de pregătire a personalului din administrația publică, precum și alte categorii de formare, în condițiile legii”.

 

Art. 7 alin. (1), lit. a) și e) din O.G. nr. 23/2016 (modificată prin Legea nr. 44/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2), (3), partea introductivă a alin. (4) și alin. (5) și (6) prevedea faptul că:

„(2) Formele de pregătire prevăzute la alin. (1) se organizează în mod direct de către Institutul Național de Administrație sau prin centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică prevăzute la art. 10. Formele de pregătire care se vor desfășura prin centrele teritoriale se stabilesc anual prin ordin al președintelui Institutului Național de Administrație.
(3) În vederea realizării formelor de pregătire prevăzute la alin. (1), Institutul Național de Administrație se poate asocia cu instituții de învățământ superior din țară, acreditate, cu instituții similare din țară și din străinătate, precum și cu alți furnizori de formare.

(4) Programele de formare profesională, respectiv perfecționare profesională, prevăzute la alin. (1) lit. b)—d), pot fi organizate:

(…)
(5) Admiterea la programele de formare prevăzute la alin. (1) lit. a) organizate de către Institutul Național de Administrație se face prin concurs național organizat de Institutul Național de Administrație. Numărul comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, componența nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfășurare a concursului și modalitățile pentru plata tarifului de participare la program se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Institutului Național de Administrație.

(6) Participarea la formele de pregătire prevăzute la alin. (1) lit. b)—d) se face pe bază de selecție/programare organizată de Institutul Național de Administrație. Metodologia de selecție și tarifele se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Institutului Național de Administrație”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (2), (3), partea introductivă a alin. (4) și alin. (5) și (6) dispune următoarele:

(2) Formele de pregătire prevăzute la alin. (1) și (1^2) se organizează în mod direct de către Institutul Național de Administrație sau prin centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică prevăzute la art. 10. Formele de pregătire care se vor desfășura prin centrele teritoriale se stabilesc anual prin ordin al președintelui Institutului Național de Administrație.

(3) În vederea realizării formelor de pregătire prevăzute la alin. (1) – (1^2), Institutul Național de Administrație se poate asocia cu instituții de învățământ superior din țară acreditate, cu instituții similare din țară și din străinătate, precum și cu alți furnizori de formare.

(4) Programele de formare profesională, respectiv perfecționare profesională, prevăzute la alin. (1), pot fi organizate:

(…)

(5) Admiterea la programele de formare prevăzute la alin. (1^1) organizate de către Institutul Național de Administrație se face prin concurs național organizat de Institutul Național de Administrație. Numărul comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, componența nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfășurare a concursului și modalitățile pentru plata tarifului de participare la program se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Institutului Național de Administrație.

(6) Participarea la formele de pregătire prevăzute la alin. (1) se face pe bază de selecție/programare organizată de Institutul Național de Administrație. Metodologia de selecție și tarifele se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Institutului Național de Administrație”.

 

Art. 8 alin. (2) din O.G. nr. 23/2016 (modificată prin Legea nr. 44/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (2) prevedea faptul că:

„(2) Modelele certificatelor de absolvire prevăzute la alin. (1) pentru formele de pregătire prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)—d), precum și modalitatea de gestionare a acestora se aprobă, la propunerea Institutului Național de Administrație, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Modelele certificatelor de absolvire prevăzute la alin. (1) pentru formele de pregătire prevăzute la art. 7 alin. (1) și (1^1), precum și modalitatea de gestionare a acestora se aprobă, la propunerea Institutului Național de Administrație, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Art. 5 alin. (1), lit. g) din O.G. nr. 23/2016 (modificată prin Legea nr. 44/2017)

 

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (3), se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (4) și (5) dispune următoarele:

(4) Atestarea participării la seminare și conferințe organizate de Institutul Național de Administrație se face prin certificate de participare semnate de președintele Institutului.

(5) Modelele certificatelor de participare prevăzute la alin. (4), precum și modalitatea de gestionare a acestora se aprobă de președintele Institutului Național de Administrație, cu avizul Consiliului de coordonare”.

Aprobarea O.G. nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație (Legea nr. 44/2017) was last modified: aprilie 6th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter