Aprobarea O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (Legea nr. 204/2024)

28 iun. 2024
Vizualizari: 130
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 204/1991 pentru aprobarea O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 600 din 27 iunie 2024)

Se aprobă O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu următoarele modificări:

– art. V pct. 2, lit. a) a alin. (14) al art. XXIX;

– art. XXV pct. 6, litera a^1) a alin. (5) al art. 294;

– art. XXV pct. 7, lit. b^1) a alin. (5) al art. 294;

– art. XXV pct. 8, lit. b) a alin. (6) al art. 294;

– art. XXXI, lit. c) a alin. (1) al art. 12.

 

În M. Of. nr. 600 din data de 27 iunie 2024 s-a publicat 204/1991 pentru aprobarea O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Redăm, în cele ce urmează, principalele prevederi ale actului normativ.

Art. I

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31 din 28 martie 2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 29 martie 2024, cu următoarele modificări:

1. La articolul V punctul 2, litera a) a alineatului (14) al articolului XXIX va avea următorul cuprins:

„a) serviciilor comunitare de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;”

2. La articolul XXV punctul 6, litera a^1) a alineatului (5) al articolului 294 va avea următorul cuprins:

„a^1) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești, prestate către societăți deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă serviciile achiziționate de către aceste societăți sunt puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de către aceste societăți. Scutirea de TVA pentru serviciile destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de către societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: să nu își schimbe destinația de unități spitalicești și atât unitățile spitalicești, cât și părțile sociale deținute de entitățile nonprofit în cadrul societăților care dețin astfel de unități spitalicești să nu fie înstrăinate către entități private timp de 20 de ani de la data aplicării scutirii de TVA, iar profitul obținut să fie reinvestit pentru dezvoltarea unităților spitalicești în cauză sau pentru prestarea de servicii medicale cu titlu gratuit pentru persoanele defavorizate, stabilite conform procedurilor interne;”

3. La articolul XXV punctul 7, litera b^1) a alineatului (5) al articolului 294 va avea următorul cuprins:

„b^1) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor, precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către societăți deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza art. 25 alin. (4^1), dacă bunurile/serviciile achiziționate de către aceste societăți sunt donate/puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de aceste societăți. Scutirea de TVA pentru bunurile/serviciile destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de către societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: să nu își schimbe destinația de unități spitalicești și atât unitățile spitalicești, cât și părțile sociale deținute de entitățile nonprofit în cadrul societăților care dețin astfel de unități spitalicești să nu fie înstrăinate către entități private timp de 20 de ani de la data aplicării scutirii de TVA, iar profitul obținut să fie reinvestit pentru dezvoltarea unităților spitalicești în cauză sau pentru prestarea de servicii medicale cu titlu gratuit pentru persoanele defavorizate, stabilite conform procedurilor interne;”

4. La articolul XXV punctul 8, litera b) a alineatului (6) al articolului 294 va avea următorul cuprins:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

„b) prin restituirea TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit sau de societățile deținute integral de entitățile nonprofit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. Sumele restituite de la bugetul de stat se utilizează de către entitățile nonprofit sau de societățile deținute integral de entitățile nonprofit exclusiv pentru finanțarea achizițiilor de bunuri și/sau servicii prevăzute la alin. (5) lit. a)-b^1), precum și pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a unităților spitalicești”.

5. La articolul XXXI, litera c) a alineatului (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„c) o indemnizație lunară în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă, indexabilă anual cu rata inflației, după trecerea în rezervă sau retragere, precum și la încetarea raporturilor de muncă sau serviciu, după caz”.

Art. II

(1) Se restituie TVA, inclusiv pentru operațiunile pentru care exigibilitatea TVA a intervenit și înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit prevederilor art. 294 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru achizițiile de bunuri/servicii prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a)-b^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, efectuate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi de către societăți deținute integral de entitățile nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt eligibile pentru restituirea TVA:

a) achizițiile de servicii și/sau de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și a1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care se face dovada că sunt aferente unor lucrări în curs de execuție de natura investițiilor la unități spitalicești, la data intrării în vigoare a prezentei legi;

b) achizițiile de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. b) și b^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, efectuate în perioada în care au avut loc lucrările prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și a^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

Aprobarea O.U.G. nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (Legea nr. 204/2024) was last modified: iunie 27th, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.