Aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte” (OPANAF nr. 3049/2017)

15 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 925
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 3049/2017
(M. Of. nr. 894 din 14 noiembrie 2017)
Se aprobă modelul și conținutul formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”, prevăzut în anexa nr. 1.

În M. Of. nr. 894 din 14 noiembrie 2017, a fost publicat OPANAF nr. 3049/2017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OPANAF nr. 3049/2017

Potrivit art. 1, se aprobă modelul și conținutul formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2 din OPANAF nr. 3049/2017

Conform art. 2, Formularul „Raportul pentru fiecare țară în parte” se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3 din OPANAF nr. 3049/2017

Art. 3 prevede faptul că Formularul prevăzut la art. 1 se depune începând cu anul fiscal 2016.

Astfel, Formularul prevăzut la art. 1 se va transmite organului fiscal competent pentru administrarea creanțelor contribuabililor care au obligația depunerii acestuia în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale.

Campanie Craciun UJmag 2020

Prevederile de mai sus se aplică și în cazul contribuabililor ce au obligația depunerii formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte” și care au optat, în condițiile legii, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

Art. 4 din OPANAF nr. 3049/2017

Art. 4 stabilește faptul că fiecare entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaționale care își are rezidența fiscală în România are obligația de a notifica până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare al respectivului grup de întreprinderi multinaționale, dar nu mai târziu de termenul-limită de depunere a declarației fiscale anuale privind impozitul pe profit (declarația 101 („Declarație privind impozitul pe profit”), prevăzut de actele normative în vigoare, a respectivei entități constitutive pentru anul fiscal precedent, după formatul conținut în anexa nr. 3. organul fiscal competent din România pentru administrarea creanțelor acesteia, cu privire la calitatea acesteia în cadrul grupului de întreprinderi multinaționale, respectiv identitatea și rezidența fiscală ale entității raportoare.

Notificarea se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu Fișier XML atașat, pe suport CD. însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se
transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu
prevederile legate în vigoare.

Prevederea de mai sus se aplică și în cazul entităților constitutive ale grupurilor de întreprinderi multinaționale care își au rezidența fiscală în România și sunt obligate la plata impozitului specific.

Art. 5 din OPANAF nr. 3049/2017

În art. 5 se dispune după cum urmează: caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte” sunt prezentate în
anexa nr. 4.

Art. 6 din OPANAF nr. 3049/2017

Art. 6 dispune faptul că anexele nr. 1— 4 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 7 din OPANAF nr. 3049/2017

În art. 7 se prevede faptul că Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Art. 8 din OPANAF nr. 3049/2017

Conform art. 8, respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aprobarea modelului și conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte” (OPANAF nr. 3049/2017) was last modified: noiembrie 15th, 2017 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter