Aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3^1 alin. (3) din O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor (OMMSS nr. 964/2022)

21 iun. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
227 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale (OMMSS) nr. 964/2022 pentru aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3^1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

(M. Of. nr. 596 din 20 iunie 2022)

Având în vedere:

– art. II din O.U.G. nr. 73/2022 pentru completarea O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;

În baza:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– art. 18 alin. (3) din H.G. nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

 

Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3^1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020.

 

În M. Of. nr. 596 din 20 iunie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale (OMMSS) nr. 964/2022 pentru aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3^1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Redăm, în cele ce urmează, prevederile ordinului.

Art. 1

Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3^1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ANEXĂ: DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………, legitimat/legitimată cu CI/BI seria …… nr. ………….., eliberată/eliberat de ………………. la data de …………….., CNP …………….., în calitate de reprezentant legal al angajatorului ……………………….., având CUI …………., cod CAEN …………., cu sediul social în localitatea …………………., str. ………………. nr. ………., județul …………………/municipiul …………………., sectorul ………, telefon ………….., fax ……………, e-mail ……………, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:

1. Angajatorul nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 1 alin. (16) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare (ordonanța de urgență), privind diminuarea cifrei de afaceri/veniturilor realizate din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri/veniturilor realizate din anul anterior declarării stării de urgență/alertă/asediu, respectiv 2019.

2. Angajatorul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

a) măsura prevăzută la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;

b) reducerea activității este justificată de faptul că*):

|_| producția realizată în luna ………………**) din anul ………… s-a diminuat cu ……….% față de producția realizată în aceeași lună a anului 2019, conform unui raport sintetic anexat prezentei declarații pe propria răspundere, elaborat de către angajator pe baza documentelor justificative și de evidență operativă a producției întocmite de către acesta;

|_| producția realizată în luna ………………**) din anul ………… s-a diminuat cu ……….% față de media lunară a producției realizate în anul 2019, conform unui raport sintetic anexat prezentei declarații pe propria răspundere, elaborat de către angajator pe baza documentelor justificative și de evidență operativă a producției întocmite de către acesta;

|_| producția realizată în luna……………….**) din anul ………… s-a diminuat cu ……….% față de producția realizată în luna …………… din anul ……… anterioară aplicării măsurii prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, conform unui raport sintetic anexat prezentei declarații pe propria răspundere, elaborat de către angajator pe baza documentelor justificative și de evidență operativă a producției întocmite de către acesta***).

3. Angajatorul nu se află în faliment, dizolvare, lichidare și nu are activitățile suspendate, potrivit legii.

4. Angajatorul nu este înregistrat în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar …………………………..

Semnătura ……………….

Data ………….

_______

* Se va bifa în mod corespunzător.

** Se va completa cu luna pentru care se solicită aplicarea măsurii prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență.

*** Se va bifa de către angajatorii înființați în perioada 1 ianuarie-15 martie 2020 și care au cel puțin un angajat.

Aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3^1 alin. (3) din O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor (OMMSS nr. 964/2022) was last modified: iunie 22nd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter