Aprobarea modelului de declaraţie pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale (Ordinul nr. 849/2020)

27 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
839 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordinul MMPS nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declarație pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

(M. Of. nr. 335 din 24 aprilie 2020)

 

A fost aprobat modelul de declarație pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

În M. Of. nr. 335 din 24 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul MMPS nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declarație pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, potrivit art. 1 din Ordin, a fost aprobat modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. XV alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin.

ANEXĂ:

(1)_

Către

AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI …………………………………………./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI1

1 Indemnizația se solicită de la agenția unde este înregistrat domiciliul fiscal.

CERERE

Subsemnatul/a, …………………………………………., cu domiciliul în localitatea …………………………………………., str. …………………………………………. nr. ….., județul ………………………………./municipiul ………………………………., sectorul ….., identificat(ă) cu CI/BI seria ………… nr. ……………., CNP ………………………………., telefon …………………………, e-mail …………………………, cu sediul fiscal în localitatea …………………………………………., str. …………………………………………. nr. ……………., județul ………………………………./ municipiul ………………………………., sectorul ……………., CIF ………………………………., vă solicit acordarea indemnizației pentru întreruperea parțială a activității, pentru luna2 ……………………… în contul………………………………………., al cărui titular sunt, deschis la ………………………………………… .

Videoconferința regională de insolvență Buzău

2 Se va trece luna pentru care se solicită indemnizația.

Anexez următoarele documente:

|_| copie a actului de identitate;

|_| copie după extrasul de cont;

|_| adeverința emisă de barou din care rezultă ca sunt în exercițiul profesiei de avocat;

|_| declarația pe propria răspundere.

Data ………………………..

Numele și prenumele (în clar) ………………………………………….

Semnătura ………………………..

(2)_

Către

AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI……………………………………………../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI1

1 Indemnizația se solicită de la agenția unde este înregistrat domiciliul fiscal.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a, …………………………………………., cu domiciliul în localitatea …………………………………………., str. …………………………………………. nr. ….., județul ………………………………./municipiul ………………………………., sectorul ….., identificat(ă) cu CI/BI seria ………… nr. ……………., CNP ………………………………., telefon …………………………, e-mail …………………………, cu sediul fiscal în localitatea …………………………………………., str. …………………………………………. nr. ……………., județul ………………………………./ municipiul ………………………………., sectorul ……………., CIF ……………………………….,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:

– am redus activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2;

– în luna2 …………………….. am realizat încasări de3 …………………….. lei;

2 Se va trece luna pentru care se solicită indemnizația.

3 Se va trece nivelul brut al încasărilor.

– media lunară pe anul 2019 este de4 …………………….. lei.

4 Se va trece nivelul brut al mediei încasărilor.

Data ………………………..

Numele și prenumele (în clar) ………………………………………….

Semnătura ………………………..

 

Aprobarea modelului de declarație pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale (Ordinul nr. 849/2020) was last modified: aprilie 27th, 2020 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter