Aprobarea Metodologiei de validare şi înscriere a calificărilor din învăţământul superior în RNCIS (OME nr. 5360/2022)

26 sept. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 112

Actul public în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului Educației (OME) nr. 5360/2022 pentru aprobarea Metodologiei de validare și înscriere a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

(M. Of. nr. 933 din 23 septembrie 2022)

 

Având în vedere:

– art. 150 alin. (7) și ale art. 340 din Legea educației naționale nr. 1/2011;
– H.G. nr. 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări;
– Referatului de aprobare nr. 7.397 din 3.08.2022;
În temeiul:
– Art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației.

 

 

Se aprobă Metodologia de validare și înscriere a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

În M. Of. nr. 933 din 23 septembrie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului Educației (OME) nr. 5360/2022 pentru aprobarea Metodologiei de validare și înscriere a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cuprinsul respectivului act normativ.

Art. 2

Autoritatea Națională pentru Calificări, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, instituțiile de învățământ superior acreditate și Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 24 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare.

 

METODOLOGIE 

CAPITOLUL I: Informații generale privind înscrierea și valabilitatea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

CAPITOLUL II: Validarea programului

Videoconferința regională de insolvență Buzău

CAPITOLUL III: Tarife

ANEXA nr. 1: Structura Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)*

ANEXA nr. 2: Cerere de validare/actualizare a programului de studii

ANEXA nr. 3: Formularul de validare/actualizare a programului de studii

ANEXA nr. 4: Adeverință privind validarea programului de studii

Art. 3

(1) O calificare de nivel universitar se certifică printr-o diplomă și printr-un supliment de diplomă, ce dovedesc finalizarea cu succes a unui program de studii acreditat/autorizat provizoriu și, ca urmare, vor fi recunoscute pe piața muncii.

(2) Instituțiile de învățământ superior, în vederea acreditării/autorizării provizorii, au obligația ca anterior autorizării provizorii/acreditării sau evaluării periodice a oricărui program de studiu să le valideze și să le înregistreze în RNCIS.

Art. 6

(1) Tariful pentru verificarea unui dosar de solicitare în vederea validării programului de studii și înregistrării unei calificări aferente unui program de studii universitare se stabilește după cum urmează:

a) valoarea unui salariu minim net pe economie (conform legislației în vigoare la data transmiterii dosarului), pentru un program de licență;

b) valoarea unui salariu minim net pe economie (conform legislației în vigoare la momentul transmiterii dosarului), pentru primul program de master dintr-un anumit domeniu, iar pentru alte programe de master din același domeniu ale aceleiași universități, tariful perceput este de 25% din valoarea salariului minim net.

(2) Tariful este valabil pentru fiecare program de studiu în parte, indiferent de forma de învățământ, limba de predare sau locație.

(3) Pentru orice actualizare a informațiilor înregistrate în RNCIS, solicitată prin cerere scrisă și documente justificative, este necesară achitarea unui tarif de actualizare egal cu valoarea a 25% din salariul minim net pe economie, calculat conform legislației în vigoare la data transmiterii dosarului.

(4) Tariful perceput de ANC pentru consultanță sau asistență tehnică de specialitate în întocmirea dosarelor și introducerea datelor în RNCIS sau alte activități conexe acordate instituțiilor de învățământ superior/furnizorilor de formare profesională este de 250 de lei/oră (TVA inclus). Durata timpului alocat se va exprima în oră tarifată și se va stabili după caz, aprobându-se prin contractul încheiat între părți.

Aprobarea Metodologiei de validare și înscriere a calificărilor din învățământul superior în RNCIS (OME nr. 5360/2022) was last modified: septembrie 26th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.